Základní škola Nezamyslice

Základní škola Nezamyslice
Spolupráce:Miroslav Chmel, Gabriela Sládečková, Jiřina Bubeníková
Adresa: 1. máje 234, Nezamyslice, Česká republika
Investor:Městys Nezamyslice
Projekt:05/2016
Realizace:09/2017


Statika: Ivo Barviř
Konstrukční detaily: Gram projekce
Vzduchotechnik, vytápění: Rostislav Hynek
Zdravotně-technická instalace: Libuše Kujová
Konzultant statika: Jiří Vraj
Konzultant vnitřní klima: Honza Žemlička
Limity maximálního vnějšího objemu přístavby školy byly dány již před začátkem navrhování. Byla vymezena půdorysná stopa, maximální výška budovy a výška jednotlivých podlaží, která navazují na stávající školní budovu. Do tohoto objemu bylo potřeba navrhnout učebny, přestávkové a komunikační prostory. Řešení tohoto rozdělení bylo provedeno s  nejmenším možným množstvím architektonických dělících elementů - čtyři místnosti každého podlaží jsou odděleny čtyřmi stěnami, díky čemuž se bylo možné vyvarovat chodbám. Stěny z plných pálených cihel mají funkci nosnou, prostorově a akusticky dělící a tepelně akumulační. V přízemí mají tloušťku 45 cm, v horních podlažích vzhledem k menšímu zatížení 29 cm. V místě jejich pomyslného průniku, ve středu budovy, se tyto zdi nesetkávají, což zajišťuje přístup denního světla doprostřed dispozice budovy a zároveň je těchto „mezer“ využito pro vstupy do učeben, jejichž pozice koresponduje s orientací učeben a jejich potřebě osvětlení zleva a s tím souvisejícím umístěním tabule v místnosti. V přízemí jsou tyto mezery prázdné nebo z čirého skla, což dává vyniknout elementární architektuře čtyř stěn a komunikačně a vizuálně propojuje jednotlivé místnosti. Konstrukční provázanost všech stěn zajišťuje železobetonová stropní deska, která díky absenci stropních podhledů rovněž umožňuje její tepelně akumulační funkci. Součástí architektonického záměru bylo použití solidních a zároveň ekonomicky dostupných stavebních materiálů, které zajistí důstojný a příjemný prostorový kanvas pro aktivity dětí. Bylo užito plných pálených cihel, železobetonu, profilovaného skládaného skla, přírodního linolea a teracové dlažby. Realizace byla uskutečněna lokální stavební firmou a z valné části lokálními řemeslníky.
Malý Chmel
3 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
nepovedlo se to, slabota
A. Brukner
09.05.18 01:57
jednoduchá, nadčasová, krásná :)
Jana Rejsková
10.05.18 08:57
povedlo se to, síla
Vojtěch "Jemelník" Jemelka
10.05.18 08:43
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Malý Chmel