Centrum současného umění a architektury

vítězný projekt

Centrum současného umění a architektury


Užší jednofázová architektonická soutěž, 1. místo
Vizualizace: Ondřej Žvak, Malý Chmel
Očištěním domu vzniká nová kvalita - velkorysý a flexibilní výstavní prostor.
Galerii vnímáme jako kulturní srdce města. Navrhovaná střešní krajina vytváří nové prostory otevřené platformy s jedinečným charakterem, snižuje také dům směrem do dvora, který je tak příjemnější pro pobyt.
Celému domu chceme vtisknout umírněný vizuální charakter stávající galerie.
Návrh umožňuje snadnou změnu funkce bez nutnosti zásahu do nosných konstrukcí.

​Řešení parteru vychází ze stávajícího stavu, vstupní chodbu nahrazujeme středovou pasáží, která vytváří veřejný prostor inspirovaný průchodem mezi ulicemi Krajinskou a Českou. Pasáž prochází celou hloubkou domu a zpřístupňuje dvůr, který zapojujeme do dění v domě. Na pasáž je napojeno stávající schodiště. V parteru v souladu se zadáním navrhujeme služby veřejnosti a informační centrum. „Room for an art“ je místnost pro umělecké instalace, která bude sloužit pro prezentaci vystavujících v galerii na úrovni parteru domu – důstojné entrée galerie.
 
Navrhujeme rozšíření galerie. K současnému prostoru přidáváme i zbytek patra – jižní prostor s okny do dvora. Tato část bude sloužit jako vstupní prostor s bookshopem, artshopem, skříňkami a dále sem bude ústit i nové schodiště ze dvora umožňující alternativní přístup do galerie. Cílem je vytvořit z části do náměstí nerušený výstavní prostor. Průchod je navržen prostorem za zázemím –převýšená chodba jako přechod do nerušeného světa výstavy. Návštěvník pak může galerii opustit stávajícími dveřmi nebo se vrátit do vstupní části.

Otevřená platforma je jedinečný prostor pod novou střešní krajinou s multifunkčním využitím - rozšířením výstavního prostoru, galerie pro mladé umělce, diskuze a přednášky, výstavy studentských architektonických projektů nebo společenské akce s výhledem na město. Dvůr navrhujeme otevřít pasáží do náměstí a skrze pobytové schodiště propojit s galerií. Předpokládáme také, že bude dále sloužit restauraci a stane se atraktivním místem pro kulturní akce. Navrhujeme úpravu povrchů v návaznosti na úpravy domu.

Severní fasáda do náměstí Přemysla Otakara II. je beze změny, navrhujeme pouze odstranění nevzhledných poutačů. Ve střešní rovině navrhujeme zrušeních střešních oken a jejich nahrazení světlíkem v nejvyšší části. Jižní fasáda je snížena o jedno podlaží, okna jsou zvětšena až na úroveň podlahy a je navržený nový železobetonový balkon se schodištěm – tato konstrukce je vynášena novou železobetonou stěnou.
Malý Chmel
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od AFF Architekten Malý Chmel