Zahrady se hřbitovem, Suchdol

Zahrady se hřbitovem, Suchdol
Adresa: Ke Kozím hřbetům, Suchdol, Praha, Česká republika
Investor:Městská část Praha Suchdol
Soutěž:2016
Projekt:2019
Realizace:2022


Spolupráce: Martin Rosa
Krajinářské řešení: Lucie Medková, ...kontinual
Fotografie: PKučera Photography
Grafický manuál: Jan Stuchlík
Zahrady se hřbitovem u kaple svatého Václava v Praze - Suchdole
Vítězný soutěžní návrh nového hřbitova se odvíjí od stávajících kvalit území – korun vzrostlých stromů, horizonty polního lánu, ohradní zdi, kaple sv. Václava a hlavní osy stezky s alejí pokračující k výhledu z Kozích hřbetů. Definujeme areál pomocí struktur, principů a materiálů. Rozdělení území pomocí systémové mřížky hřbitovních zdí a cest umožňuje snazší přizpůsobování růstu hřbitova aktuálním kapacitním požadavkům při zachování konceptu celku. Stávající krajinu regulujeme a necháváme jí prostor pro přirozený vývoj v čase. U vstupu vzniká novostavba zázemí správce hřbitova s veřejným WC a parkováním. Kapli sv. Václava otevíráme všem příchozím jako úkryt před okolním světem. Lesní porost za kaplí vyhrazujeme pro alternativní způsoby pohřbívání a rozptyl na loučce.
Horizontalita, destigmatizace hřbitovního místa, zrušení klasické hřbitovní zdi, průhledy, plynulé napojení areálu hřbitova do volné krajiny – to jsou hlavní témata nově vzniklého veřejného prostoru.
Součástí návrhu je vytvoření grafického manuálu náhrobních desek a orientačního systému.
Studio Objektor
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Studio OBJEKTOR