Wolzak

rekonstrukce a rozšíření farmy

Wolzak
Autor: SeARCH
Adresa: Zutphen, Nizozemí
Realizace:2002-04


Zmenšit se a vejít
Jak zachovat historické a prostorové kvality starého statku se všemi jeho různými hospodářskými budovami když nová funkce vyžaduje jen dostatek místa k rodinnému bydlení? Původně bylo v plánu částečné zbourání historické farmy s půdorysem ve tvaru písmene T, kterou by nahradilo malé rozšíření. V přilehlé samostatně stojící stodole měli být umístěny pracovní prostory a pokoje pro hosty. Nevýhoda tohoto řešení spočívala v tom, že báječné a rozlehlé uspořádání hospodářských budov muselo být zredukováno pouze na dům a stodolu. Místo na hospodářském dvoře nebo zahradě s pestrými prostorovými kvalitami by výsledný dům spočíval izolovaný uprostřed rozlehlého trávníku.
Nynější předpisy uplatňují omezení na počet obydlí pro jednotlivý pozemek. Případná rozšíření jsou buď omezena na minimum nebo jednoduše zakázána, a proto jsme přišli s odlišnou strategií. Rozlehlý objem stávající usedlosti by zůstal nedotčen a přizpůsobil se, aby zcela vyhověl novému stavebnímu plánu. Kvůli zachování možnosti další rozvoje zůstala stát stodola, která bude časem přestavěna na plavecký bazén. Výsledkem tohoto řešení zůstalo celkové uspořádání dvora nezměněné.
Stáj pro dobytek, která tvořila základ tradičního usedlosti ve tvaru T, byla nahrazena novým zkoseným objemem se zdeformovanou 'uchopenou a taženou' perspektivou. Nová přístavba se přesně napojuje na otvor, který zůstal po odstranění původní stáje, a zachovává tak původní tvar písmene T. Stávající obytné stavení a hospodářské budovy jsou od nové přístavby programově odděleny. Obytná část je situována ve stávajícím domě. V přístavku se nachází velký otevřený kuchyňský prostor. Hlavní vstup do domu je umístěn mezi již existující část a novou přístavbou. Pracovna, pokoje pro hosty a zahradní kůlna se nachází ve druhé části nové přístavby. Obě části jsou mezi sebou odděleny skleníkem. Nosnou konstrukci nové stavby tvoří řada prefabrikovaných dřevěných rámů, které předem definují úpravu vnitřních povrchů i celkovou atmosféru. Venkovní stěny a střecha, které jsou obloženy nepřetržitým pláštěm z vertikálních dřevěných latí, souběžně nabývají zdání otevřenosti, polotransparentnosti i uzavřenosti. Štítová stěna původní stáje byla zachována včetně velkých vrat, které přesně rámují pohled na krásný dub. Shodou okolností tato stěna rovněž brání výhledům na nedávno postavený dům, který si tu pro sebe na pozemku malého udržovaného statku postavil jeden farmář.

autoři: Bjarne Mastenbroek, Ad Bogerman, Elke Demyttenaere, Remco Wieringa
spolupráce: Nienke Bouwhuis, Gert Jan Machiels, Dagmar Niecke, Geert Vennix, Ralph Doggen
stavební firma: BAM utiliteitsbouw Arnhem
19 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
toto je kvalita?
abakus
04.05.08 11:14
a pvoč neéé??
Martin Franěk
04.05.08 01:00
abakus
hetzer
04.05.08 01:16
a proc ano?
abakus
04.05.08 01:10
a proč né?!!!?
plzeňák
04.05.08 02:24
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od SeARCH