Vzdělávací centrum Na Karmeli

Vzdělávací centrum Na Karmeli
Adresa: Na Karmeli 1457, Mladá Boleslav, Česká republika
Investor:Škoda Auto, a. s.
Projekt:2005
Realizace:2007
Náklady:390 000 000 CZK


V září 2007 byl v Mladé Boleslavi byl otevřen nový vysokoškolský areál Na Karmeli. Největší firemní vzdělávací instituce v ČR má kapacitu 800 studentů.
Škoda Auto, a. s., a statutární město Mladá Boleslav sledují  společně v rámci realizace projektu podporu rozvoje lidských zdrojů v regionu Mladá Boleslav, zvýšení atraktivity města a oživení centra města a navazující podporu rozvoje podnikatelských příležitostí.
Centrum univerzit nabídne unikátní příležitost studentům zejména technických škol nahlédnout do procesů, ve kterých vzniká současný automobil. V rámci areálu Na Karmeli totiž vznikne prostor pro spolupráci Škoda Auto a vysokých škol. V rámci těchto aktivit budou mít studenti partnerských  vysokých škol možnost účastnit se výuky, podílet se na výzkumných a vývojových aktivitách Škoda Auto a sdílet zkušenosti s odborníky z praxe. V současné době poskytuje Škoda Auto Vysoká škola vzdělávání v ekonomické oblasti. V rámci projektu proběhla inovace současného bakalářského programu a byla získána akreditace pro navazující magisterské studium. Podobné prostředí, se kterým se studenti setkávají v zahraničí (moderní, technicky vybavené učebny a multifunkční prostory), jim nabídne vysokoškolský areál Na Karmeli.
 
Situace
Areál vzdělávacího centra je tvořen několika historickými budovami, ke kterým patří kostel sv. Bonaventury, bývalý piaristický klášter a budova konviktu. Kostel a klášter byly rekonstruovány a po dlouhé době zde najdou znovu sídlo vzdělávací instituce. Budova konviktu, ve které bude i nadále působit střední integrovaná škola, bude upravena tak, aby svým vzhledem zapadala do celého areálu.
Na místě bývalé hasičské zbrojnice vyroste novostavba sestávající ze dvou částí A, B.
 
Slovo architekta
Město Mladá Boleslav a jeho historické centrum patří k významným kulturním bohatstvím Středních Čech. Pro firmu Škoda Auto, stejně jako pro naši architektonickou kancelář, je velkou příležitostí pomoci obnově tohoto místa a zároveň se stát jeho součástí.
Areál vzdělávacího centra bude jedinečným propojením moderních novostaveb a historického klášterního stavení v siluetě návrší nad řekou Jizerou. Dominantní poloha ve struktuře města se stane zároveň těžištěm kulturně vzdělávacím. 
Nová, moderní funkce oživí památky, které jsou v dezolátním stavu a jsou dlouhodobým problémem města. Kompozice novostaveb byla inspirována rostlou historickou strukturou místa, patrnou ze starých katastrálních map. Nepravidelnost tvarů je typická pro rostlé struktury, které vznikají celá staletí.
Zásadní momenty, které nový dům definují, jsou Komenského náměstí, vstupní prostranství v ulici Na Karmeli a výhled do údolí řeky Jizery. Pro dosažení příjemného měřítka a velikosti jsme se rozhodli dům rozdělit na dvě navzájem propojené budovy. 
V budově A je navrženo skleněné atrium, které je hlavním místem setkání. V návaznosti na toto atrium se nachází přednáškové sály, kavárna, učebny a kanceláře. V budově B se nachází laboratoře, učebny a kanceláře. 
V obou stavbách byla zvolena koncepce rozmístění kanceláří a učeben tak, aby došlo k propojení každodenního života studentů a učitelů. Podzemním podchodem jsou novostavby propojeny s klášterem a kostelem. Zde se nachází multifunkční prostor kostela, knihovna, studovny a kanceláře.
Architektura domů se snaží o estetickou nadčasovost . Je oproštěna od módních trendů ve svém tvarosloví, prostorech, materiálech i barvách. Bude poskytovat moderní prostředí pro vzdělání v těsném sousedství s historickými památkami.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od A.D.N.S. architekti