Nový studiový dům Českého rozhlasu

Nový studiový dům Českého rozhlasu
Adresa: Římská 13, Praha, Česká republika
Investor:Český rozhlas
Projekt:1996-99
Realizace:1/1998-4/2000
Užitná plocha:11803 m2
Zastavěná plocha:1340 m2
Náklady:407 000 000 CZK


Novostavba Rozhlasu stojí na místě zbouraného objektu z počátku tohoto století, v přímém sousedství kancelářského domu OC Vinohrady. Současně těsně doléhá i na nesmlouvavou zástavbu sedmdesátých let společnosti STE, v minulosti Transgas. Studiový dům je proto navenek nenásilný k okolí, jeho hlavní strana pouze navazuje na vinohradskou výšku okolních domů, boční odrazivá stěna dnes napomáhá k prosvětlení místností souseda a v budoucnu je na ni možné i přímo navázat zástavbou a dotvořit tak městský blok. Nezanedbatelnou nesnází pozemku je i přímé sousedství vinohradských tunelů Českých drah a metra. Hluk a přenos otřesů dovnitř domu je odstraněn protihlukovými pružinami, které od třetího nadzemního podlaží nadnášejí celý půdorys studiové části stavby. Požadavky na vnitřní uspořádání a rozdílné provozy, které se nemohou křížit a vzájemně ovlivňovat, vedly k dlouhému prověřování a hledání správného půdorysu. Nedostatek plochy průčelí a nutnost zabezpečit dostatek osvětlených kanceláří a nahrávacích a vysílacích místností byl jedním z důvodů pro navržení vnitřního, ze dvou stran proskleného prostoru, který se stal i přes zdánlivou neupotřebitelnost středem stavby. Jediné průčelí do ulice je obloženo skotským pískovcem, obkladem ve velkých rozměrech. Hledání členitosti a povrchu průčelí bylo nesnadné i pro citový vztah k navazujícímu rohovému domu. Budova Rozhlasu na Vinohradské třídě, která navazuje hluboko ve dvoře na novostavbu, je napojena třípodlažní lávkou přímo na místa vysílacích pracovišť. Současný provoz tak předurčil i umístění studiových podlaží. Obtížné bylo i navrhnout jedenáct podlaží domu tak, aby úrovně vystupující nad římsu byly z ulice málo viditelné, proto je výrazný blok kanceláří zasunut do dvora na střechu studií. Kostra domu je železobetonová s požadavkem uchovat co největší plochy betonu v pohledové úpravě a vytvořit tak zřetelný dojem v interiéru stavby. Ostatní povrchy ze dřeva, oceli a skla pouze vnitřkem domu holý beton provázejí a doplňují.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od A.D.N.S. architekti