Výrobní areál Mandík

Výrobní areál Mandík
Investor:MANDÍK a.s.
Realizace:2005-06
Zastavěná plocha:5760 m2
Plocha pozemku:14200 m2
Obestavěný prostor:47922 m3


Vizuálně i provozně propojit administrativní a výrobní prostory, a to při nejvyšších nárocích na kvalitu a bezpečnost provozu. To byl hlavní úkol architektů, projektantů i dodavatelů, kteří se podíleli na vzniku nového areálu společnosti Mandík, a. s., v Hostomicích v Podbrdí: ateliéru Qarta, projekční kanceláře Spektra Beroun a architekta Romana Kouckého (hmotové řešení). Rozpočet projektu byl 100 milionů korun, developersky stavbu zajišťovala Harmonie Group, respektive její divize Harmonie Development. Slavnostnímu otevření 11. září 2006 byl přítomen také prezident Václav Klaus.
Hostomická firma, zaměřená zejména na vzduchotechniku, chladicí jednotky a vytápěcí systémy, sázkou na současnou architekturu završila svou restrukturalizaci. Sofistikovaná činnost fy. Mandík, propojená s vlastním výzkumem a vývojem, má značné nároky na prostor, na jeho parametry i strojové zařízení. Přípravy komplexu zabraly dva roky, realizace sama proběhla za 13 měsíců.
Nový areál společnosti Mandík se nachází na východním okraji města Hostomice. Zastavěné ploše 14.200 m² dominují výrobní hala (4.413 m², obestavěný prostor - 30.767 m³) a administrativní budova (1.347 m², obestavěný prostor - 17.155 m³). Zbylá část plochy je tvořena komunikacemi, včetně dvou atrií, a množstvím zeleně.
Administrativní budova vytváří s výrobní halou kompaktní, pohledově sladěný celek. K přednostem areálu patří zastřešení výrobní haly tzv. šedovou střechou, která při severní orientaci světlíků zabraňuje přehřívání vnitřního prostoru a zároveň umožňuje kvalitní přirozené osvětlení.
Hlavní nosnou konstrukcí trojlodní haly výrobního areálu je ocelový skelet se základní modulovou roztečí 18x12m. Administrativní část tvoří dvoupodlažní, kombinovaný (stěnový a sloupový) systém se šikmou pultovou střechou. V severovýchodní části komplexu vzniklo třetí vložené podlaží - galerie.
Modulový systém je s ohledem na nepravidelný tvar i vnitřní členění budovy složitější, než bývá obvyklé. Umožňuje nicméně plynulé rozšiřování provozu flexibilní a časově nenáročnou výstavbou nových hal. Časem lze až zdvojnásobit kapacitu. Firma Mandík nyní zaměstnává zhruba 170 osob.
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Umístění stavby
Michal Štochl
17.09.07 03:53
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od QARTA