Corso Karlín

Corso Karlín
Spoluautor: QARTA | Jiří Řezák, Atrea | Jiří Koukolík
Adresa: Křižíkova 237, Karlín, Praha, Česká republika
Projekt:1999
Realizace:2000
Zastavěná plocha:3000 m2
Obestavěný prostor:60000 m3
Náklady:300 000 000 CZK


Jednolodní hala s monumentálním štítem postavená po roce 1890 sloužila k výrobě plechových kotlů. Původně měla sledovat střechu, patrně v období mezi válkami byla nově zastřešena ocelovými vazníky do tvaru mansardy se světlíkem ve vrcholu a byla v ní instalována jeřábová dráha. Architektonický návrh přestavby vycházel z kontrastu mezi původní a dostavovanou částí. Zatímco původní část haly je mohutná, zděná se zdůrazněnými klenbami s římsou, nově doplněná část je ze skla a oceli, průhledná a co nejvíce odlehčená. Do objemu tvořeného štítem a podélnými zdmi byla vystavěna čtyřpodlažní budova s jedním suterénem. Štít do Křižíkovy ulice zůstal zachován a byl upraven v duchu původního členění včetně obnovené štukové výzdoby. V podlehlých stěnách se otevřely všechny klenuté otvory v přízemí a okna. Za zděnou částí bývalé haly byla umístěna dvě podlaží nově navržené vestavby. Další dvě podlaží vystupují nad zděnou část a jsou opláštěna dvojitou skleněnou fasádou, přičemž ve vnitřním plášti fasády jsou navrženy "portály" vysokého řádu přes dvě podlaží s výrazně barevnou omítkou charakteru umělého mramoru.

Corso Karlín
V Praze podobně jako v jiných evropských městech ztratily staré průmyslové areály své původní využití a čekají na svou proměnu. Budova Corso Karlín je součástí ambiciózního plánu Nový Karlín, renovace bývalého karlínského průmyslového areálu ČKD. Obtížnost tohoto úkolu spočívá v modernizaci a znovuoživení čtvrti tak, aniž by se ztratila její paměť a duch, její genius loci.
Spojení minulosti a budoucnosti, to je základní myšlenka, která ovlivňuje architekturu Nového Karlína. Stavba Corsa je příkladem toho pojetí.
Opuštěná průmyslová hala z minulého století, zvaná "plechárna", je přeměněna na moderní účelnou kancelářskou budovu, Vlastní návrh, spojení rekonstrukce a novostavby, respektuje členění, rytmus a uliční fasádu původní haly. Mohutná zděná základna se zdůrazněnými klenbami a římsou konstatuje s nově vestavěným skleněným kubusem. Dialog mezi tmavým a čirým, hmotným a maximálně odlehčeným, klasickým a moderním je základem architektonického návrhu této budovy.
Dispoziční uspořádání je založeno na halových kancelářích, prostory v přízemí budou využívány pro obchodní účely.
Jedna z myšlenek, kterými se inspiroval urbanistický návrh přestavby čtvrti, je vytvořit pěší ulice a zelené plochy uvnitř bloků. Z tohoto pohledu bude Corso otevřené do obou stran, do vnitřního náměstí i do pěší komunikace.
Hlavní vstup je umístěn zhruba ve dvou třetinách budovy a je navržen jako velkolepé atrium. Umístění vstupu umožňuje předělení obrovského karlínského bloku a atrium přispěje ke komunikaci mezi budoucími obyvateli.
Věříme, že se Nový Karlín stane spojnicí mezi vzpomínkou na slavnou průmyslovou minulost a jeho výhledem do budoucnosti.
Ricardo Bofill, Jean-Pierre Carniaux (Fórum 1+2/2000)
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Ricardo Bofill Taller de Arquitectura