Voliéra pro orly

Voliéra pro orly
Statika:Martin Beneš, Roman Balík / B2K design
Sadové úpravy: Jana Janíková, Zahradní a krajinářská tvorba
Adresa: U Zoologické zahrady 46, Brno, Česká republika
Investor:Město Brno, Investiční odbor Magistrátu města Brna
Projekt:2009 - 2012
Realizace:2013 - 2014
Zastavěná plocha:540 m2


Nová voliéra pro orly v brněnské zoo je příkladem inspirujícího spojení přírody a techniky, robustního krajinářského řešení a subtilní racionální konstrukce. Vlastní voliéra je navíc trochu jiná, než je u podobných staveb zvykem – přestože je 30 m široká a vysoká jako pětipodlažní dům, nemá žádné vnitřní podpory, masivní nosné rámy, vzpěry, závěsy nebo táhla. Jen zcela lapidární tvar vymezující prostor pro let ptáků mezi stromy.
Expoziční řešení vychází z principu vnoření návštěvníka do expozice. Trasa prochází v rafinovaně tvarovaných prostorech v terénním zářezu a nahlíží do jednotlivých expozic – její vedení pod úrovní okolního terénu spolu s násypy, umělými skalami a zelení vymezuje pohledy, ze kterých jsou vyloučeny všechny rušivé prvky mimo komponované expoziční scenérie. Vrcholem prohlídky je vstup do voliéry, kde se návštěvník octne pod terénním převisem, s výhledem směrovaným na celou hloubku voliéry.
Při návrhu voliéry bylo hlavním záměrem, aby byla v horní části co nejširší pro kroužící dravce. Zároveň byl návrh veden myšlenkou eliminovat jakékoliv zavětrovací prvky mimo půdorys voliéry, protože by to ve stísněném prostoru stavebního pozemku vyvolalo řadu komplikací (kolize se vzrostlými stromy a přiléhajícími komunikacemi).

Konstrukce voliéry je navržena ocelová montovaná ve tvaru obráceného komolého kužele. Základna voliéry má půdorysný tvar elipsy rozměrů 32 x 22 m a ve vrcholu tvar kruhu o průměru 30 m. Výška voliéry nad svažujícím se terénem je nad nejvyšším a nejnižším místem 15,5 m a 11 m.
Konstrukce sestává z horního tlačeného kruhového prstence, do kterého je kotvena lanová membrána z ocelových lan v ortogonální síti. Na lana je vypnuta nylonová síť. Prstenec je nesen šestnácti ocelovými sloupy, které jsou umístěny v šikmých směrech pod různými úhly.

Zastavěná plocha celkem: 648 m²
Zastavěná plocha voliéry orlů: 540 m²
Obestavěný prostor celkem: 8372 m³
Obestavěný prostor voliéry orlů: 7941 m³
Vodní plochy: 53 m²
Délka návštěvnické cesty: 75 m
Hmotnost ocelové konstrukce: 21 t
Náklady na realizaci stavby: 19 mil. Kč. bez DPH
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od AND architektonický atelier