Vlastní dům Jørna Utzona

Vlastní dům Jørna Utzona
Návrh vlastního domu tehdy 32-letého architekta byl ovlivněn zkušenostmi z cest po Maroku, Mexiku a severní Americe. Utzon tehdy poznamenal: "Jednoduchý životní styl v harmonii s přírodou - žít několik týdnů s Araby v poušti a v horách, pozorovat indiány v Americe - to zásadně ovlivnilo úvahy o našem budoucím domě."

V návrhu je evidentní inspirace dílem F. L. Wrighta a Miese van der Rohe. Wrighta navštívil Utzon v roce 1949 během své cesty po severní Americe. Návrh domu je konstrukčně logický a elementární, stejně jako primitivní architektura. Přirozené stavění umocňuje navazující přírodní kontext. Dům má jen jednu otevřenou fasádu, a to jižní. Severní tvoří dlouhá zeď z režných cihel.

Utzon se inspiroval Miesovým precedentem ověřovacího modelu stavby 1:1 a zvolil stejnou metodu. Výsledná maketa měla prověřit působení slunce v interiéru, výhledy z domu a zejména vyvolat nadšení u jeho otce Ågeho, významného stavitele lodí v Elsinore, a současně u tchána, jejichž finanční podporu pro realizaci vlastního domu nutně potřeboval. "Můj rozpočet byl napjatý, rozhodl jsem se využít místní řemeslníky a obvyklé materiály".

Utzon nezhotovil pro stavbu žádné plány. Stavbu řídil přímo na místě a instruoval řemeslníky ústně. Tuto metodu stavění zažil během praxe u finského architekta Alvara Aalto, který obdobně zrealizoval slavnou vilu Mairea (1939). Utzon nechal nejprve postavit zedníky dlouhou severní zeď. Následně zakoupil plnou vlečku vyřazených reklamních cedulí o rozměru 5 x 2,5 metru z velodromu Forum a nechal z nich postavit ukázkovou maketu jižní části domu. Již během realizace navštívili stavbu významní architekti. Traduje se, že slavný dánský architekt a designér Arne Jacobsen na adresu Utzona prohlásil: "Již teď je lepší než já".

Dům se nachází na předměstí Helsingoru v Hellebæku. Cesta z Kodaně sem zabere 45 minut. Dům má maximální zastavěnou plochu 130 m², což byla podmínka pro poskytnutí státní půjčky. Je navržen co nejvíce úsporně z minima materiálů.

Základní modul domu je 120 mm a vychází z rozměrů použitých průmyslově vyráběných bílých cihel. Od základního modulu jsou odvozeny rozměry (48, 60, 72, 84 cm) dalších stavebních výrobků - dveří, obkladů atd. V interiéru jsou použity stejné materiály jako v exteriéru. Kromě cihel je významně použito borovicové dřevo. Zajímavostí je elektrické podlahové vytápění.

Nedlouho před svou smrtí pověřil Utzon svého syna Jana, aby dům rozšířil a zmodernizoval. Výsledné podoby se již nedožil. Je pochován na hřbitově v Hellebæku, stejně jako jeho otec a bratr.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Jørn Utzon