Víkendový dom pri Dunaji

Víkendový dom pri Dunaji
Projekt:2019
Realizace:2019


Spolupráce: Jakub Kypus
Krajinná architektura: Ondrej Klučár, Andrea Prievalská
Chránené územie, respektíve ochranné pásmo meandru je miestom pre rekreáciu a športový rybolov. Požiadavky investora boli vytvorenie malého objektu, dočasnej stavby, ktorá by sa dala využívať celoročne pre rekreáciu jeho rodiny.
Minimalizácia pôdorysného priemetu bola z dôvodu, aby bol záber parcely čo najmenší. Preto sa zvolil dvojpodlažný koncept vo forme 1+1. Interiér je riešený ako otvorený priestor prízemia s loftom. Vzájomné prepojenie slúži na distribúciu svetla, tepla a minimalizovanie zastavanej pôdorysnej plochy. Integrovanie komunikácií a obslužných plôch priamo do obytných celkov dovolilo vytvoriť na malej ploche priestor pre 4 osoby.
Založenie objektu sa v rámci konceptu minimalizácie ekologickej stopy riešil formou zemných vrtov.
Vytvorenie neurčitej hranice, gradientu medzi interiérom a exteriérom je formou prekrytej terasy a orientácia interiéru cez presklené plochy. Terasa spolu s interiérom vytvára záhyb, pod ktorým sa odohráva celý vnútorný život objektu s priamym prepojením na rieku. Kompozičná os výhľadu vrcholí protiľahlým brehom.
Nosná konštrukcia chaty je pohľadová z interiéru aj exteriéru, drevený CLT panel prezentovaný vo svojej prirodzenej forme. Strešná konštrukcia a časť najvyššej fasády je chránená presadenou konštrukciou drevených lamiel. Konštrukcia lamiel pomáha regulácií vnútornej teploty a chráni strešný plášť pred slnečným žiarením. Vzduchotesnosť konštrukcie zabezpečuje rýchle vykúrenie a vyššiu tepelnú stabilitu v lete aj zime. Pri priznanej nosnej konštrukcii, celkovej subtílnosti nosných prvkov sa dosiahla prijateľná energetická stabilita interiéru stavby.
Šercel Švec
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Šercel Švec s.r.o.