Veřejné toalety

Veřejné toalety
Spolupráce:Jan Chalupa, Markéta Holá
Adresa: Nové náměstí 3a, Uhříněves, Praha, Česká republika
Investor:MČ Praha 22
Projekt:2017
Realizace:2017-19


Nové veřejné toalety byly umístěny nedaleko budovy radnice a blízko centra, kde se konají různé společenské akce, a tudíž zde mají své opodstatnění. Nový svébytný objekt se nesnaží podobat okolí, snaží se jej doplnit. Dispozičně se skládá ze tří kruhů, které se navzájem prolínají a tvoří přirozený labyrint zajišťující dostatek soukromí.
Veřejnému prostoru v Uhříněvsi citelně chybí WC. Stávající záchody v budově radnice jsou špatně přístupné a nedostatečné. WC jsme umístili na volné travnaté místo blízko radnice a blízko centra obce kde se konají různé společenské akce tak, aby byly záchody dobře dostupné, ale aby zároveň byla zachována určitá míra soukromí a intimity.
Prefabrikovaná řešení nejsou na místo vhodná z mnoha důvodů. Nereagují na okolí, jsou v něm tak jako pěst na oko. Na poměrně komplikovanou parcelu do centra obce je potřeba umístit citlivě navržený objekt, který bude respektovat stávající kontext a vlastní okolí.  Prefabrikovaná řešení jsou většinou z nekvalitních materiálů, tak že jsou brzo ve špatném stavu, jsou obtížně udržovatelná a funkčně problematická. Prefabrikovaná řešení jsou v neposlední řadě ošklivá. Ve zkratce – neexistuje prefabrikované řešení, které by na místě nevypadalo jako provizorní buňka nebo hůře – jako provizorní stavební WC se všemi pocity, které jsou s takovýmito záchody běžně asociovány. Prefabrikáty tak obci spíš než službu, udělají ostudu.
Navrhli jsme objekt, který je natolik svébytný, aby si uměl najít své vlastní místo a prostor, ale zároveň z něj nebude samoúčelná designérská exhibice, která by nesloužila jinému účelu než strhnout na sebe pozornost. Objekt, který se nesnaží podobat okolním objektům (jak by také mohl, vzhledem ke své velikosti), ale zároveň je nemá potřebu se s okolím konfrontovat, naopak, snaží se okolí doplnit.
Obklad ze svislých dřevěných latí zvýrazňuje kulatý, plynulý tvar objektu a dává fasádě pocit z příjemného přírodního materiálu, detail a přirozené lidské měřítko. Vstup na WC obvykle bývá nečitelný (člověk často neví kam má vlastně jít), ale zároveň je velice exponovaný (z dálky všichni vidí, jak člověk tápe kam jít). Tomu jsme se chtěli vyhnout. Dřevěný obklad se v místě vstupu plynule odpojuje od objemu domu a vytváří tak poloprůhlednou zástěnu. Ta jasně a pocitově definuje, kde vstup do WC je, a zároveň poskytuje přiměřené soukromí.
Dispozičně se WC se sestává ze tří navzájem prolínajících se kruhů. V každém z kruhů je umístěna jedna z funkcí – WC páni a invalidé, WC dámy a společná předsíň a umývárna s přebalovacím stolkem. Snažili eliminovat dveře, které provoz jen komplikují a jsou hygienicky problematické. Oddělení jednotlivých částí je tedy navrženo přirozeným „labyrintem“ tvořeným prolínajícími se kruhy. Invalidé používají WC kontaktnějším způsobem, tak že mají i větší nároky na hygienu prostoru. Proto mají invalidé oddělené WC samostatně přístupné přímo z exteriéru.
WC je osvětleno světlovody střechou. V jednotlivých částech je tak dostatek světla, ale zároveň nedochází k nepříjemnému pocitu z špatně umístěných oken. Tyto světlovody zároveň slouží k umělému osvětlení, které jsou jejich součástí.
Veškeré zařizovací předměty jako umyvadla, pisoáry, WC, baterie atd. jsou nerezové a v antivandalské úpravě a bezkontaktní. Podlahy i stěny jsou navrženy jako bezesparé stěrky, tak že nedochází k problémům ve spárách, jako u obkladů.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Atelier..