Úpravy náměstí před hlavním nádražím

Nahverkehrsdrehscheibe Graz Hauptbahnhof

Úpravy náměstí před hlavním nádražím
Adresa: Europaplatz, Štýrský Hradec, Rakousko
Investor:Holding Graz Linien
Soutěž:2008
Projekt:2008 -11
Realizace:2010-12
Užitná plocha:2800 m2
Plocha pozemku:16000 m2
Náklady:90 000 000 Euro


Spolupráce: Kai Uwe Preissl, Markus Schwaz, Daniel Teixidor, Stefan Raab
Krajinná architektura: 3:0 Landschaftsarchitektur (Oliver Gachowetz, Robert Luger, Daniel Zimmermann)
Vedle Holandska, které v uplynulém desetiletí kompletně zmodernizovalo svoji železniční síť, se přeorientováním z individuální na veřejnou dopravu vážně zabývá také náš jižní soused. O novém vídeňském hlavním nádraží jsme již referovali, proto se nyní zaměříme na město Štýrský Hradec, které je se 289 tisíci obyvateli nachlup stejně velké jako Ostrava, kde uplynuly pouhé čtyři roky od uspořádání architektonické soutěže po slavnostní otevření kompletně zrekonstruovaného a rozšířeného dopravního uzlu spojující vlaky, tramvaje a autobusy. Vyčleněná částka 90 milionů euro přitom nebyla překročena a veškeré stavební práce trvaly pouze dva roky. V současnosti nádražní budovou každodenně projde 30 000 cestujících, což je desetina obyvatel celého města, ale tento významný dopravní uzel pro příměstské, zemské i mezinárodní spoje je dimenzovaný na daleko větší zátěž. Nezapomnělo se ani na cyklisty, pro něž jsou připravená krytá parkovací stání.
Za vítězným projektem rekonstrukce hlavního nádraží stojí bratrská dvojice Christoph a Martin Zechnerovi, kteří se ve Štýrském Hradci narodili a vystudovali architekturu na zdejší technické univerzitě u Günthera Domeniga. K řešení venkovních plocha a vegetace si bratři Zechnerovi přizvali vídeňské krajinné architekty 3:0. Největší změnu před původní nádražní budovou představuje tzv. “Golden Eye“ (zlaté oko), jak si místní obyvatelé pojmenovali oválný přístřešek autobusových zastávek zakrývající plochu 3000 m². Velkou proměnou prošla také tramvajová trať, což není ihned patrné, neboť zastávky byly zahloubeny pod terén, aby uvolnily místo pro náměstí s odpočinkovými plochami.
Drážní těleso doposud rozdělovalo Štýrský Hradec na západní a východní část, které jen obtížně komunikovaly. Součástí přestavby hlavního vlakového nádraží bylo také protažení hned čtyř tramvajových linek z centra města dále na západ, aby se mohl město dále rozvíjet.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Zechner & Zechner