Univerzitní centrum Zlín

Univerzitní centrum Zlín
Spoluautoři:Jiří Hušek, Claudia Schmidt, Jan Kolář, Tereza Tejkalová, Jakub Srpa, Daria Bártová, Soňa Huberová
Adresa: Náměstí T. G. Masaryka, Zlín, Česká republika
Investor:Univerzita Tomáše Bati
Projekt:2002-07
Realizace:2005-08
Užitná plocha:9949 m2
Obestavěný prostor:47910 m3
Náklady:380 000 000 CZK


Areál nově vznikajícího Kulturního a univerzitního centra je umístěn na parcelách bývalých Masarykových škol v centru Zlína. Základní orientace jednotlivých budov Kulturního a univerzitního centra ve Zlíně vychází z původní polohy již neexistujících staveb a respektuje stávající pomník Tomáše Garrigue Masaryka. Areál leží v místě průniku dvou urbanistických os města, což se odrazí v otevřené dispozici budov. V severní části pozemku je umístěna budova Kongresového centra (objekt A) s víceúčelovým velkým sálem a malým sálem, restaurací a s příslušnou částí podzemního parkoviště. V jižní části pozemku je umístěna budova Univerzitního centra (objekt B), která slouží jako sídlo rektorátu Univerzity Tomáše Bati a univerzitní knihovna. Obě budovy jsou již nyní vzájemně propojeny dvoupodlažním podzemním parkovištěm se 150 parkovacími místy.

Objekt B sestává z budovy nové Univerzitní knihovny a budovy Centra UTB. V principu se jedná o dva objekty segmentového tvaru se dvěma podzemními a pěti nadzemními podlažími se střešní terasou. Vstupní podlaží slouží jako společný nástupní prostor pro obě části budovy. Další nadzemní podlaží jsou určeny pro knihovnu a kanceláře rektorátu. V severním segmentu je vždy administrativa, v jižním pak knihovna. Obě křídla jsou od druhého do pátého podlaží oddělena rozměrným atriem. Vertikální komunikace probíhá po krajních schodištích s výtahy, umístěných do prosklených věží na koncích podélné osy. Horizontální v křídle administrativy po galeriích, orientovaných do atria. Prosklená střecha atria díky svému severnímu sklonu eliminuje prostup sluneční energie, zasklení je realizováno s potiskem proti oslnění. Denní světlo atria je využíváno pro sekundární přisvětlení přilehlých prostor, neboť vnitřní stěny a příčky jsou též prosklené - sklobetonové v knihovní části a montované prosklené v administrativní části. Atrium slouží univerzálně k pořádání společenských akcí, je doplněno mobilní zelení a sedacím nábytkem. Vnější plášť budovy kombinuje sklo a keramiku. Zasklené plochy převažují: tvoří je pásové sestavy oken, zasklené fasády schodišťových věží, zasklené průčelí pátého, ustupující podlaží a rozměrná střecha atria. V jižním průčelí budovy jsou nad pásovými okny umístěny výrazné horizontální stínící prvky, v průčelí severním pak subtilní prvky vertikální.
Lidmila Cihlářová - psáno pro časopis Stavba 2/2009

Stavba roku 2008 Zlínského kraje – Hlavní cena v kategorii Stavby občanské vybavenosti
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
good very good
Ramon Mercado
15.08.10 05:55
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od AI - DESIGN, s.r.o.