Turistická kamenná rozhledna Brdo – Chřiby

Turistická kamenná rozhledna Brdo – Chřiby
Hlavní dodavatel:Staveko Uherské Hradiště
Investor:Sdružení pro podporu místních iniciativ Chřiby, Obec Kostelany
Projekt:2001
Realizace:21.10.2001 - 21.10.2004
Zastavěná plocha:46 m2
Obestavěný prostor:974 m3
Náklady:5 500 000 CZK


Zástupci obcí ve Chřibech chtěli postavit kamennou rozhlednu, protože v obci Žlutavy je pískovcový lom, který měl výhodně poskytnout materiál. Nejvyšší vrchol Brdo je obklopen lesy a i "nevýhodné dřevo" by jistě bylo výhodnější než "výhodný kámen". U stavby jejímž v podstatě jediným úkolem je poskytnout jiný a nový úhel pohledu je ale taková úvaha nadbytečná.
Nejbližší obydlené místo (chata Bunč) je vzdáleno cca 3,5 km, vrchol sám je motorovými vozidly nesnadno dostupný a není ani možné jej zásobovat vodou a elektřinou. Vzhledem k tomu bylo zřejmé, že výstavba bude neustálý proces zjednodušování a jakákoliv chyba zůstane neopravena.
Pokusili jsme se dobře zvážit způsob provádění, materiály a najít řešení co možná nejoriginálnější vycházející z těchto tradičních a primitivních materiálů, kamenného zdiva a dřevěných dubových schodišť a stropů.

Novostavba turistické rozhledny je situována na vrcholu - temeni kopce Brdo, v pohoří Chřiby.
Základna rozhledny je na stávající kótě 588 m.n.m.
Hlavní hmota rozhledny je z kamenného zdiva mírně ustupující směrem k vrcholu.
Tvar věže vychází z vlastností stavebního materiálu a jeho využití tradičním způsobem, bez podpůrných ocelových konstrukcí. Stavebním materiálem je kámen - pískovec z nedalekých Žlutav.
Stupňovité zužování věže směrem k vrcholu, je podmíněno ubýváním statického zatížení.
Celková výška rozhledny je 23,9 m.

Půdorysný tvar rozhledny je rovnoramenný trojúhelník se zaoblenými rohy rozšiřující se na jih. Půdorysná stopa je přizpůsobena možnostem terénu a klimatickým podmínkám daného území.

Nástup do věže je řešen vnějším dřevěným schodištěm vedoucím do 1. NP. Toto řešení umožňuje využití přízemí věže jako technického zázemí.Tělem věže prochází dřevěná konstrukce schodiště s oddechovými podestami, obohacená průhledy do krajiny. Na vrcholu věže je krytá vyhlídka, prosklená do všech stran. Při vhodném počasí lze polovinu skleněných ploch otevřít.
Zastřešení věže je plochou střechou s krytinou z měděného plechu.

Spolupráce: Ing.arch. Hana Maršíková, Ing.arch. Daniela Babíčková, Ing.arch. Pavel Míček, M.A. Bohuslav Stránský
Technické řešení: Ing. Martin Nedbálek, Ing. Petra Nedbálková
Statika: Ing. Jiří Stehno

Více staveb od NEW WORK