Terasový dům

Lobe Block

Terasový dům
V berlínskej multikultúrnej subzóne Mitte, vo Weddingu, ktorá sa nachádza len niekoľko zastávok od samotného centra mesta sa okrem iného na ulici Bottgerstrasse nachádza Lobe Block. Lobe Block, inak známy ako Terrassenhaus Berlin je od známych mien na poli modernej architektúry. Arno Brandlhuber, ktorý stojí za založením berlínskeho architektonického štúdia Brandlhuber + vytvoril v spolupráci s Thomasom Burlonom, Markusom Emdem a Muckom Petzetom monumentálnu betónovú budovu, plnú funkčných kontrastov.
Terrassenhaus Berlin bol postavený v roku 2018, budova sa nachádza v blízkosti železničnej trate a pamiatky Flakturm Humboldthain. Pamiatka je pozostatkom veže protilietadlového komplexu s výhľadom na mesto. Lobe Block je komplexu podobný svojou materialitou a prispôsobením sa návštevníkom. Terrasenhaus pripomína babylonské záhrady a nabudzuje dojem brutalistickej výstavby v mestskej štruktúre.

Kontrast v kompaktnej zástavbe mestských blokov
Budova stojí na mieste bývalého vrakoviska. Betónová ustupujúca fasáda je odlišná od susediacej zástavby širšieho okolia. Mestské bloky sú obvykle kompaktné a novostavby vypĺňajú „prázdne medzery“ v stávajúcej zástavbe. Lobe Block z ulice na jednotlivých podlažiach ustupuje a tvorí si tak vlastn poloverejné kryté námestie, predpriestor. Zaujímavým prvkom pri vstupe je veterán, ktorý môže byť odkazom na bývalé využitie pozemku. Pred priestor je využívaný návštevníkmi galérie a kaviarne, a tak je doplnený o drevené sedenie na vyvýšenej časti, ktorá ho oddeľuje od úrovne ulice. Súkromnejší charakter pomáhajú docieliť rastliny, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou exteriéru aj interiéru tejto stavby. V prednej časti sa nachádza výťah prístupný z ulice.

Monomaterialita a multifunkčnosť
V prvom podlaží sa nachádza kaviareň s galériou. Priestor parteru má vďaka preskleným plochám v zadnej časti vizuálny kontakt so záhradou. Presklená plocha poskytuje taktiež dostatok denného osvetlenia, ktoré je ustupujúcou fasádou od ulice odobrané. Spolu so zmenami ročných období sa vďaka rozličnosti svetla mení aj atmosféra priestoru.
V prednej časti kaviarne sa nachádzajú police s knihami o architektúre a umení, doplnené interiérovou zeleňou. Police pomáhajú oddeliť priestor a tvoria tak priečky, ktoré dali vzniknúť polosúkromným zákutiam so sedením.
Zadná časť, orientovaná do záhrady je otvorený priestor so svetlou výškou cez dve podlažia. Nachádza sa tu galéria a bar kaviarne so zázemím. V priestore sú voľne vystavované umelecké diela.
Vo vedľajšej časti je multifunkčná miestnosť s možnosťou využitia pre rôzne spoločensko-kultúrne eventy. Táto miestnosť je za bežného chodu prázdna, vďaka tomu sa naskytuje možnosť zobrazenia materiality interiéru a riešenia detailov.
Z oboch miestností je možný vstup do záhrady. V záhrade sa nachádza sedenie, primárne určené návštevníkom kaviarne a časť určená pre pestovanie zeleniny a ovocia so skleníkom ale aj ohrádka pre sliepky. Všetky vypestované plody a produkty sú následne využívané na prípravu jedál a nápojov v kaviarni.
Dedinský charakter záhrady, nedbalo pôsobiaca zeleň a multifunkčné moderné využitie priestorov spolu s použitými materiálmi tvoria kontrast no zároveň výbornú symbiózu medzi tradičným a mestským charakterom.
Zo zadnej časti má budova terasovitý charakter a je z veľkej časti tvorená presklenými plochami. K výstupu na jednotlivé terasy je tu umiestnené predsadené schodisko zo surového betónu. Na zaistenie súkromia na jednotlivých podlažiach sa používajú vonkajšie strieborné závesy. Na druhom podlaží je yoga štúdio, na nasledujúcich sa nachádzajú ateliéry, co-workingové priestory a bývanie. Budova je teda spojením komercie a bývania. Jednotlivé terasy majú poloverejný charakter. Každá terasa si žije vlastným životom a je prispôsobená funkcii, ktorá sa pri nej nachádza. Líšia sa mobiliárom aj zeleňou. Zaujímavá typológia umožňuje skúmanie a posúvanie hraníc medzi súkromným a verejným. Cez predsadené schodisko sa dá vystúpiť až na strechu budovy, ktorá poskytuje výhľad na mesto.
Budova vďaka monomaterialite interiéru aj exteriéru a voľnosti priestoru, poskytuje flexibilitu, vďaka čomu môže byť transformovaná a v budúcnosti využívaná rôznym spôsobom. Heterogenita využitia budovy môže byť príkladom ako prepojiť rezidenčné a komerčné prvky. Spojenie komercie a rezidencie zároveň pomáha ekonomickému fungovanie budovy. Spojenie funkcií podporuje komunitný spôsob života a sociálnu interakciu medzi ľuďmi.
Okrem iného čo budova ponúka, poskytuje aj možnosť architektonickej prehliadky, kde je ozrejmený architektonický zámer, história ale aj bežné fungovanie budovy.
Moje veľké poďakovanie patrí Patrickovi, ktorý zabezpečuje architektonické prehliadky za jeho čas a cenné informácie.
Tamara Bartalová
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Brandlhuber+ Emde, Burlon