Tenisový areál Krnov

Tenisový areál Krnov
Adresa: Smetanův okruh, Krnov, Česká republika
Investor:JaS Tour, s.r.o.
Projekt:2003
Realizace:2005-06
Zastavěná plocha:1339 m2
Obestavěný prostor:23420 m3


Nový tenisový areál v městě Krnově je situován v zóně sportu a rekreace, která byla založena na přelomu předminulého století. Logicky se stává součástí tohoto celku, který posiluje a rozšiřuje o novou nabídku sportovního využití. Stávající areál je tvořen třemi významnými dominantami: tělocvičnou se sportovním oválem, hokejovou halou a fotbalovým stadiónem. Nově navržený objekt tenisové haly uzavírá kompozici stávajících objektů v severovýchodní části lokality.

Pozemek má geometrický tvar nepravidelného lichoběžníku s podélnou osou orientovanou sever - jih.Tenisová hala je umístěna na severní straně, nad tenisovými kurty, které jsou přisazeny ke stěně plotu sousední parcely.

Vlastní stavba je koncepčně navržena, jako jednoduchá podélná hmota s eliptickým průřezem, která je dynamicky tvarována v čelních štítových stěnách. Celkový výraz a architektonické řešení vycházelo z  představy zvládnout výrazný objem stavby ve stísněných územních podmínkách. Úkolem bylo vytvořit dynamickou sportovní stavbu s progresivní nosnou konstrukcí.

Dispozičně je objekt haly navržen jako trojtrakt - tří patrové zázemí, chodbový modul se schodištěm a hala se třemi kurty. Prostor zázemí je od haly oddělen skleněnou stěnou, tak aby bylo možné ideálně sledovat průběh hry z několika úrovní. V přízemí je vstupní podlaží s recepcí, barem, kanceláří správce, dvěma sklady, šatnami a sociálním zařízením. V druhém podlaží jsou další šatny a aerobní sál se samostatným zázemím. Ve třetím podlaží je umístěna kancelář majitele objektu a technologie stavby.

Nosnou ocelovou konstrukci zastřešení tvoří trojboké příhradové oblouky z trubek v modulu 6,1 m a rozpětí cca 38 m. Tvar oblouků je dán poloměrem 36,5 m ve střední části a 4,89 m v krajních částech. Oblouky jsou kloubově kotveny do základů pomocí předem zabetonovaných šroubů. Konce oblouků jsou v úrovni podlahy propojeny táhlem.
Opláštění objektu je navrženo ze střešního a fasádní systém KALZIP, z hliníkových profilů se stojatou drážkou včetně systémového příslušenství. Profily jsou navrženy 50x333 mm v tl. 1,00 mm s povrchovou úpravou z přírodního hliníku - stucco.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od ATX Architekti, s.r.o.