Mateřská škola Moravany

Mateřská škola Moravany
Spolupráce:Promed Brno, Aleš Javůrek
Adresa: Novosady 39, Moravany, Česká republika
Investor:Obecní úřad Moravany
Projekt:2005
Realizace:2008
Zastavěná plocha:1100 m2
Obestavěný prostor:4100 m3
Náklady:32 500 000 CZK


Lokalita Novosady se nachází na západním okraji historického centra obce, ve směru rozvojového území určeného k individuální bytové výstavbě. Pozemek má příznivou orientaci s mírným sklonem k jihu. Stavba školky je situována do jeho horní poloviny, aby hlavní pobytové prostory dětí byly směřovány k osluněným stranám. Objekt je koncipován jako sestava jednotlivých funkčních částí, sepnutých kolem nástupního atria pod společnou lomenou střešní deskou.
Členění objektu na provozně-funkční části umožňuje vytvořit zónovaný nástupní prostor od příjezdu přes atrium až k hlavnímu vstupu, kde se příchozím  otevírá průhled na pobytovou zahradu školky. Nástupní atrium je od příjezdové komunikace cloněno bariérovou stěnou umístěnou v portálu, a vytváří klidný prostor částečně krytého vnitřního dvora. Šatny, hlavní kontaktní místa rodičů s dětmi a vychovatelkami, jsou situovány bezprostředně u vstupu a opatřeny velkými okny do atria. Směrem k jihu a východu jsou orientovány denní místnosti dětí s přímým kontaktem na venkovní pobytové terasy a zahradu.
Ve vazbě na komunikační uzel atria je v samostatném traktu napojena hospodářská část, která uzavírá objekt od severu. Obsahuje úsek vedení školky, stravování a technického a skladového zázemí.
Stavba  je zastřešena jednoduchou lomenou deskou v kombinaci mírných spádů. Konstrukce objektu je zděná s kontaktním zateplovacím systémem, opatřeným probarvenou omítkou na vnějších fasádách a cihelným obkladem v atriu. Výplně otvorů jsou hliníkové, doplněné v exponovaných fasádách textilními exteriérovými markýzami a roletami.
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Příjemné...
Thomas
06.05.10 01:10
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od ATX Architekti, s.r.o.