Tenisové hřiště se zázemím

Tenisové hřiště se zázemím
Objekt tenisového hřiště se zázemím je dostavbou ke stávající rekreační chalupě a je situován v  severozápadní části pozemku na hranici parcely, která navazuje na příjezdovou komunikaci. Plocha hřiště je vymezena rohem parcely a hranou opěrné stěny, která vyrovnává výškový rozdíl mezi úrovní hřiště a niveletou terénu. Vzniklý zářez je využit pro umístění objektu zázemí. Ten je v tomto místě zapuštěn celou svou hmotou pod terén, tak že opěrná stěna hřiště zároveň tvoří jeho fasádu a úroveň hrací plochy je na parapetu objektu. Vzájemný posun hřiště a části zázemí vytváří výškový rozdíl pro vstup do objektu.
Technicky je objekt řešen jako monolitická železobetonová konstrukce provedená z vodostavebního betonu B 30 bez dodatečných hydroizolací. Čelní fasáda zázemí a navazující opěrná stěna je předezděna z místního sbíraného kamene vyskládaného na sucho.
Architektonické a materiálové řešení je zvoleno s ohledem na přírodní ráz okolní krajiny a lidovou architekturu lokality. V blízkém okolí se na stavbách výrazně uplatňují prvky opěrných a obvodových stěn vyzdívaných ze sbíraného kamene.
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Hriste
Jiri Stakovsky
18.02.09 02:28
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od ATX Architekti, s.r.o.