Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Adresa: Hradecká 1250/2, Hradec Králové, Česká republika
Investor:Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Ministerstvo kultury ČR
Soutěž:2002
Projekt:2002 - 2004
Realizace:2004 - 2008
Zastavěná plocha:2920 m2
Obestavěný prostor:57303 m3
Náklady:394 500 000 CZK


Spolupráce: Markéta Jurečková, Jan Kolář
Vizuální styl: Zuzana B. Horecká a Jana Honecová (www.kultivar.cz)  - Ondřej Doležal,  Pavlína Doležalová, Filip Mont ze studia (www.pixl-e.cz)
Plochy betonových šachet:  malířka Martina Novotná (www.martinanovotna.net)
Prázdná plocha ve významné městské poloze mezi vnitřním a vnějším Gočárovým okruhem na břehu řeky Orlice. Sousedství: směs staveb požárního sboru, kvalitní Gočárova koželužská škola, prefabrikované domovy mládeže, učňovské školy a menza, rytmus výškových budov u vnějšího okruhu, pole se solitérem pedagogické fakulty uprostřed, opuštěné fotbalové hřiště. Chybí pevný urbanistický koncept.
Geometrie objektu přeškrtnutím pozemku toto místo neruší, ale zviditelňuje. Něco začíná. Budova je pevného tvaru a jasného postoje. Je to instituce. Dává okolí smysl a bod. Otevírá se uživatelům ze tří stran. Průchozí parter umožňuje účast na životě okolí, jeho podporu a ovlivňování. Pro Gočárovu školu zaklíněním zvětšuje odstup. Nepřevyšuje - nedominuje. Otevřené parkoviště na jižní straně pozemku mizí pod popínavou zelení. Přechod parkoviště v korunách stromů.
Objekt půdorysného tvaru písmene X. Plášť budovy z litého betonu podtrhuje dynamičnost a čitelnost tvaru (odlitá litera). Je perforován kulatými okny zvolenými pro schopnost vytvořit intimní a soustředěné vnitřní prostředí. Okna jsou nepravidelně rozmístěná ve dvou výškách podle vnitřních prostor v rámci řádového rastru (kód). Velká prosklení na koncích ramen u Hradecké ulice zakončují a prosvětlují hlavní prostory. Studovny v posledním patře jsou prosvětleny kruhovými světlíky. Omezený počet oken na rameni skladů. Objekt stojí na pochozí ploše navazující na okolí a zelenou plochu střechy garáží.
Vestibul je velkorysý prostor, z něhož návštěvník stoupá světelným tubusem ke knihám /informaci/. Volný výběr je intimním prostorem hledání. Studovna je centrum bádání ve světle. V posledním patře je konferenční sál. V nohách budovy jsou samostatné provozy kavárny a galerie.
Budova Knihovnicko-informačního centra je pevným a výrazným objektem respektujícím to kvalitní v okolí, se zážitkem průhledu a průchodu, a s klidným vnitřním prostředím.
18 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
modry akcent
dazzle
26.12.08 12:29
graficky design
radek horyna
18.02.09 11:12
...
petr.cagas
25.06.09 08:51
??
Milan
26.06.09 12:23
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Projektil architekti