Komunitní centrum Mírová

Komunitní centrum Mírová
Spolupráce:Adam Hašpica, Tomáš Havelka, Mária Javorová, Zuzana Retterová, Rudolf Süsser, Klára Táboříková
Adresa: Mírová 657, Mnichovo Hradiště, Česká republika
Investor:Město Mnichovo Hradiště
Projekt:2016-19
Realizace:2019-20
Užitná plocha:1132 m2
Zastavěná plocha:763 m2
Plocha pozemku:1399 m2
Obestavěný prostor:5100 m3
Náklady:52 200 000 CZK


Grafický design a výtvarné intervence: Very popular office; MgA. Jaromír Hárovník, MgA. Ondřej Šorm
Zahradní architekt: ATELIER a05; Ing. Aleš Steiner, Ing. Pavlína Malíková
Statika: HSD Statika, Ing. Jiří Houra, Ing. Petr Kohout; Ing. Petra Tvrzická
Nová budova doplňuje polopropustnou hranici mezi veřejným prostorem ulice Mírové a poloveřejným prostorem dvora základní školy a zahrady mateřské školy. Nový dům stojí samostatně, čímž podporuje propustnost adekvátní vnitrobloku. Volností a umístěním domu je zdůrazněna i jeho centrální poloha a význam v celém novém městském parku.
Dům má pevnou a jasnou skořápku. Vnitřek je naopak proměnitelný. Vnější tvar artikuluje dva různé provozy domu, které jsou jednoduše a flexibilně řešeny vždy na samostatném podlaží. Přízemí je oporou. Dům se v něm velkoryse otevírá k ulici i do boční uličky transparentní stěnou jídelny. Kubus kuchyňského zázemí naopak tvoří pevná záda, která jsou i podnoží horního patra. Jídelna je rozdělena na dva navzájem oddělitelné prostory s různou proporcí, kapacitou i světelnou atmosférou. Oba prostory nabízejí přímé propojení s ulicí samostatným vstupem i dveřmi v prosklené fasádě.
Vstup do světa her v patře je dosažitelný schodištěm s pobytovou terasou, která je prodloužením veřejného prostoru. Z terasy je přístupný vnitřní flexibilní prostor, dělený lehkými příčkami a nábytkem. Ve středu je hala se světlíky, která má nejen komunikační funkci, ale může sloužit i aktivitám. Na vstupní terasu je navázáno nízkoprahové centrum, které tím získává jistou samostatnost. Místnost pro pohybové aktivity je umístěna v návaznosti na hernu s výhledem do hlavní ulice, kam se tak nastavuje aktivita jako poutač domu. Do boční uličky jsou umístěny dílny. Hlavní schodiště na terasu je řešeno jako pobytové – je možné je využít k sezení a být součástí aktivit v hlavní ulici.
Konstrukční schéma je jednoduché. Objekt je přibližně čtvercový, dělený na jednotlivé zóny vnitřními sloupy či stěnami. Konstrukce je v přízemí železobetonová a v patře masivní dřevěná. Dřevěná okna odpovídají barevností materiálům podlaží: dole šedá, nahoře přirozeně dřevěná s bílou lazurou. Vnitřní stěny jsou uvnitř půdorysu barevné. Zvýrazňuje se tak jejich volnost a možnost flexibilního uspořádání. Stínění proti slunci je v patře venkovními textilními roletami a v přízemí sklem s přirozenou průhledností ale nízkým solárním faktorem doplněnou o vnitřní stínění.
projektil architekti
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Projektil architekti