Studentské koleje

Studentenwohnheim

Studentské koleje
Adresa: Im Neuenheimer Feld 136, Heidelberg, Německo
Investor:Studentenwerk Heidelberg

Realizace:2008-09

Užitná plocha:3800 m2


Nově postavený objekt kolejí univerzity v Heidelbergu se nachází na exkluzivním místě poblíž břehu řeky Neckar v oblasti známé jako Neuenheimer Feld (Pole nových domovů). Příjemné společné ubytování pro 194 studentů leží na území, pro které je charakteristická solitérní výstavba a samostatné rozmístěné budovy. Projekt studentských kolejí tvoří dvě terasovité jednotky (o třech či čtyřech podlažích), které jsou sloučeny, aby vytvářely kompaktní obytný celek: jedno křídlo ukotvuje celý soubor a poskytuje architektonické zakončení. Druhou meandrující část tvoří skládaná kompozice, která prostorově spojuje objekt kolejí s okolními obytnými stavbami. Uspořádání obou částí vytváří dvě oddělená nádvoří s výhledem na okolní scenérii včetně přiléhajícího břehu řeky Neckar.
Centrální nádvoří netvoří jen hlavní vstupní část, ale také místo ke každodennímu setkávání a veřejné náměstí obrácené k řece. Tato část propůjčuje kolejím společenský charakter a vytváří živé ohnisko celého areálu. Jsou zde umístěny rekreační funkce kolejí jako například společenské místnosti, kavárna a kuchyňka. Dvě centrální schodišťová jádra a pavlače umožňují rychlejší přístup jednotlivým studentským pokojům primárně koncipovaným jako garsoniéry.
Uplatněný princip skládání je výraznou architektonickou strategií: v první řadě vytváří prostory, které vyskládané nad sebou představují souvislý celek. Tento princip skládání lze snadno vyčíst z návrhu fasády. Zdánlivě nekonečná stuha je zvlněna nejen v horizontálním směru, ale také vertikálně, kde hravě otevírá a uzavírá celý soubor kolejí. Jedním z hlavních prvků celého návrhu je severojižní cesta pro chodce a cyklisty, která spojuje univerzitní areál s nábřežím Neckar. Náměstí, které vzniklo na této ose, nabízí celou řadu míst s různou atmosférou. Pozvolný přechod mezi veřejnou cestou a soukromou rezidenční čtvrtí počítá s otevřenými výhledy do ubytovacího areálu a vybízí ke vzájemné komunikaci.
0 komentářů
přidat komentář