Stromový dům

Stromový dům
Spolupráce:John Ross, Alice Colverd, Cécile David
Adresa: 200 Jubilee St., Londýn, Velká Británie
Realizace:2013
Užitná plocha:57 m2foto: Johan Dehlin
Stromový dům vznikl jako odpověď na zadání pracovně vytížené rodiny, kde byla matka odkázána na kolečkové křeslo a stále více se cítila uvězněna ve svém jednolůžkovém pokoji. Dům se nachází v řadové zástavbě cihlových domů ze 30. let 19. století, které původně sloužili jako domy tkalců a v 70. letech 20. století byly bytové jednotky sloučeny v rámci programu 'GLC homesteading scheme'. Tím byly zachráněny před demolicí a zároveň se ocitly ve druhém stupni ochrany národního dědictví. Místnosti v přízemí, které původně patřily ke dvěma domkům, se nachází v různých úrovních přibližně půl podlaží nad zadní zahradou. Na zahradu se vstupovalo po schodech z verandy tvořené dočasnou konstrukcí na podsaditých sloupech – což bylo dědictví po předchozím majiteli a staviteli. Odtud naše klientka trávila čas vyhlížením zpod listů révy přes košatý strom na květinami zalitou zahradu, která se díky jižní orientaci otevírá také okolním rodinám.
Našim úkolem bylo najít způsob, jak více zapojit stávající místnosti v přízemí se zahradou a umožnit nové hlavní ložnici se zázemím okamžitý přístup do zahrady při zachování jedinečné neformálnosti panující v původním rodinném domě. Hlavně jsme chtěli splnit požadavky bezbariérovosti, která by učinila dům lepším, než byl předtím. Za tímto účelem jsme soustředili celý dům okolo zahrady.
Stromový dům obíhá kolem stromu, prosmýká se kolem škumpy rostoucí uprostřed pozemku a následně se dům opět nadechuje, aby mohl obsáhnout velkoryse koncipovanou ložnici s koupelnou umístěnou pod korunou blahovičníku. Ložnice se do zahrady otevírá přes venkovní palubu, ohlíží se zpět k domu, kde byly staré betonové sloupky znovu využity k podpoře nové prosklené verandy, přes níž prochází rampa z původního přízemí k nově připojenému stromovému domu. Z ložnice lze nahlédnout do původní kuchyně, spatřit lidi pohybující se v domě a dokonce také zahlédnout život na ulici. Po vizuální stránce tmavě natřené dřevo verandy ustupuje do pozadí a umožňuje hledět do historie na zadní cihelné stěny tkalcovských domků.
Nová konstrukce je lehce odstranitelná, čímž splňuje požadavky ke svolení stavby v památkově chráněném objektu. Dřevěná rámová konstrukce spočívá na dřevěných základech uložených na sejmuté zemině. Stropní trámy zůstávají uvnitř objektu odhalené. Na bíle natřené stěny byly použity prkna z jehličnanů a podlahy jsou z překližky. Bílý interiér rámuje výhledy na venkovní stromy. Všechny místnosti v přízemí   stejně jako zahrada jsou zcela přístupné pro vozíčkáře. Růže a jasmíny jsou vybízeny k tomu, aby vyšplhaly po jižní fasádě obracející se ke stromu, tak jak kdysi po jižně orientovaném zahradním plotu.
6a architects
0 komentářů
přidat komentář