Rozšíření galerie v Milton Keynes

MK Gallery

Rozšíření galerie v Milton Keynes
Adresa: 900 Midsummer Blvd, Milton Keynes, Velká Británie
Realizace:16.3.2019
Náklady:13 900 000 Euro


Krajinná architektura: Jonathan Cook / JCLA
Spolupráce: Jackson Coles LLP
Umělecká spolupráce: Gareth Jones & Nils Norman
Původní návrh divadla a muzea: LCE andrzej blonski architects, 1997-99
Urbanistický návrh: Derek Walker, 1967-76

Milton Keynes ležící 80 km severozápadně od Londýna se oficiálně stalo městem 23. ledna 1967. Projekt, který se dnes rozkládá na 90 km² a má přes 200 000 obyvatel, navrhl v 60. letech minulého století britský urbanista Derek J. Walker (1929-2015), který v 70. letech zastával pozici hlavního městského architekta. Rastrové rozložení uliční sítě vycházelo z díla kalifornského městského teoretika Melvina M. Webbera (1921-2006). Důvodem pro vznik nových měst v okolí Londýna bylo rozhodnutí britské vlády v reakci na dlouhodobý nedostatek bytů po 2. sv. válce. Milton Keynes bylo od počátku plánováno jako velké soběstačné město ležící přibližně ve stejné vzdálenosti od Londýna, Birminghamu, Leicesteru, Oxfordu a Cambridge.
číst dále
Milton Keynes je utopický urbanistický projekt z konce 60. let minulého století, v němž se snoubí urbanismus Los Angeles a zahradního města založeného na pravidelném rastru zasazeným do zvlněné krajiny hrabství Buckinghamshire. Nová muzejní budova MK Gallery v Milton Keynes se nachází na konci Midsummer Boulevard, kde se zástavba stýká s Campbellovým parkem, a vytváří zde nové umělecké centrum.
Nové muzejní křídlo, které tvoří jednoduchá forma obalená vlnitým nerezovým plechem, připomíná pravidelný rastr, na němž je položen celý urbanismus kdysi sloužící jako pokusné hřiště pro řadu britských modernistů. Blyštivá fasáda muzea nejednoznačně osciluje mezi odrazem a neprůhledností, zatímco rozměrné kruhové okno rámuje výhled do Campbellova parku. Městská uliční síť se propisuje do členění kruhového okna i vnitřních místností. V rozrastrovaném prostoru se nachází nové galerijní místnosti, učebny a víceúčelový sál. Osové uspořádání výstavních místností s přesně zarovnanými okny na obou koncích vzdáleně připomíná urbanistické řešení Milton Keynes.
6a architects
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od 6a architects