Sportovní hala 2070

Sportovní hala 2070
Víceúčelová sportovní hala je navržená jako jednolodní univerzální prostor variabilně využitelný pro různé druhy sportů. Hala působí hodně uzavřenými dojmem, průčelí jsou členěná pouze malým počtem nahodile rozmístěných oken. Denní osvětlení haly zajišťují střešní prosvětlovací panely. Základní myšlenka návrhu sportovní haly vychází z jednotného univerzálního prostoru, do kterého je vložen trakt se zázemím. V nejvyšším podlaží vestavěného traktu je umístěna posilovna. Obvodové stěny haly jsou navrženy z panelů Kingspan ve dvou odstínech: základní bílé, z které je rozhodují plocha průčelí objektu a doplňkové šedé. Na průčelí stavby jsou graficky provedena různá čísla. Čísla vyjadřují sportovní symboliku a dávají stavbě dynamický charakter. Západní průčelí stavby otočené ke středu obce má na fasádě rozmístěna okna menších formátů. Jejich kompozice výtvarně odlišuje vestavěný trakt s menšími místnostmi obslužných provozů haly od velikého sálu tělocvičny. Vlastní sportovní hala má neutrální bílý interiér. Interiér místností obslužného traktu bude od sálu haly barevně odlišen. Jednotlivé funkční sekce v traktu provedeny v odlišných barvách. 
Vstup do budovy je rozdělen na čistý a nečistý provoz. Za zádveřím je vstupní hala s recepcí, ze které vede schodiště do 2. podlaží s galeriemi diváků a šatnami sportovců a 3. podlaží s posilovnou a technickým zázemím budovy. V prvním podlaží v návaznosti na vstupní halu je místnost správce a recepční pult. Ze vstupní haly je přímý průchod do sálu tělocvičny. Z průchodu jsou přístupná WC osob se sníženou pohyblivostí. Druhý a hlavní vstup do sálu je z druhého schodiště od šaten sportovců. Šatny sportovců jsou ve druhém podlaží. Jejich součástí je umývárna a WC. Od šaten je po chodbě přístup k druhému schodišti a vstupu do sportovního sálu. Do prostoru sportovní haly je z úrovně terénu přístup také z východního a severního průčelí. Ve třetím podlaží je posilovna. Základem dispozice objektu je univerzální víceúčelový sál o velikosti 22 x 45 m umožňující variabilní uspořádání sportovišť a úpravu pro různé druhy sportů. Přímé napojení stavby na okolní terén a umístění objektu v rámci sportovního areálu dává možnosti využití haly i pro různé jiné zájmové aktivity v obci.
3 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Hala, která si na nic nehraje
Thomas
05.11.09 12:10
alternativni navrh
looky
05.11.09 07:34
ad Thomas
gallina-scripsit
05.11.09 09:29
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od ASMM