Chata pod skálou

Chata pod skálou
Nová chata 2460 byla vybudována v Adršpašsko-teplických skalách, skalním městě Adršpach na místě původní zcela zchátralé budovy s půdorysem o velikosti 6,2x7,8 m. Původní dřevěná chata postavená někdy v 2. polovině 19. století sloužila jako občerstvení pro turisty a již v roce 1915 byla vyhlášeným a doporučovaným místem. Od té doby se za více než sto let existence dostal objekt občas trochu vyspravený, do tak žalostného stavu, že rekonstrukce stavby již nebyla možná. Zdálo se, že objekt je odkázán k naprostému dožití, destrukci a odstranění bez jakékoliv náhrady. K povolení stavby nového objektu na původním půdoryse přispěla dlouhá historie domku v lokalitě. Území stavby se nachází v první zóně ochrany Chráněné krajinné oblasti Broumovsko. Správa CHKO se nakonec rozhodla dát místu ještě jednu šanci a novostavbu povolit.
Původně byl objekt uvažován jako minimální rekreační dřevěný domek pro milovníky skal vybavený zabudovaným a rozkládacím mobiliářem. V průběhu dlouhé a postupné realizace se stal spíše zázemím pro horolezce.
Při projektu novostavby jsme museli dodržet umístění a velikost původního půdorysu chaty a přísné regulativy CHKO nejen ke vzhledu stavby, ale také ve vztahu k průběhu realizace a provádění ve vymezeném časovém ročním období.
Alexandr Skalický
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od ASMM