Sportovně-relaxační centrum RELAXX

Sportovně-relaxační centrum RELAXX
Adresa: Einsteinova ulice 9, Bratislava, Slovensko
Realizace:2008
Užitná plocha:9271 m2
Zastavěná plocha:1121 m2
Plocha pozemku:5418 m2


Lokalita
Nová budova sportovně-relaxačního centra RELLAX je situována na dlouhém úzkém pozemku podél Einsteinovy ulice v Bratislavě. Stojí v řadě nových polyfunkčních budov mezi Starým a Novým mostem. Sousedí s nábytkovým obchodem Atrium, novou administrativní budovou Tatrabanka a Starým mostem. Podél pozemku probíhá rušná dálnice na severní straně a mezinárodní železniční koridor na straně jižní.

Forma a struktura
Základní tvar budovy byl ovlivněn dlouhým úzkým pozemkem. Stavba je přibližně 100 m dlouhá a 20 m široká na západní a 14 m na východní straně. Budovu lze chápat zároveň jako dynamickou i poetickou stavbu. Kompaktní hmota je na jedné straně zvednuta o dvě patra (na úroveň sousedního Starého mostu) a je zde uložena na čtyřech betonových podporách ve tvaru obráceného písmene U. Na opačném konci budova spočívá na dvoupodlažním hranolu a výškou 6 podlaží zde navazuje na výšku sousední obchodní budovy Atrium.
Pro nové centrum je charakteristická hra uzavřenosti a transparentnosti. Jednolitá část fasády má šedo-stříbrný titanzinkový obklad a uzavírá vnitřní prostor tak, že z kratších stran působí jako písmeno C. Severní a boční fasády jsou plně proskleny.
Nosná struktura je tvořena železobetonovým monolitem a je uložena na nosných stěnách a sloupech v modulu 7,5x7,5 m.

Funkce a dispozice
Hlavní vstup do budovy z Einsteinovy ulice tvoří rampa a schodiště pro pěší. Ve vstupní hale se nachází eskalátory propojující první tři podlaží budovy.
Funkčně je budova rozdělena následovně: na prvním podlaží jsou obchody a občerstvení, ve druhém podlaží je wellness centrum. V třetím podlaží se nachází vnitřní golfové hřiště, bio-restaurace, solárium a dětské hřiště. Čtvrté a páté podlaží je určeno pro sportovní a relaxační aktivity, které jsou rozděleny na suchou a mokrou zónu. Suchá zóna ve čtvrtém podlaží zahrnuje fitness, aerobic, yogu, spinning a šatny. Mokrá zóna je v pátém podlaží a sestává z bazénu, vířivky, sauny, masáží a snack baru.
Dvě patra podzemních garáží jsou přístupná rampami na obou stranách budovy. Jedna z ramp vede mezi sloupy na východní straně budovy.
6 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
...Díky - zas jeden hezkej den!...
šakal
03.02.09 09:13
suhlasim s martinom
pepejka
10.02.09 06:45
dodavam
elbrujo
17.10.09 11:38
doufám...
petr cagaš
18.10.09 10:01
zobrazit všechny komentáře