Soutěž na domy s nejmenšími byty na Břevnově

Soutěž na domy s nejmenšími byty na Břevnově
Ideová soutěž na náčrtky nájemních domů s malými byty obce Pražské v Praze-Břevnově na staveništích skupin X a XI.
V souhlase se zákonem ze dne 26. III. 1936 č. 65 a vládním nařízením ze de 1. IV. 136 č. 80 byly navrženy dva typy bytů, a to: jeden s obytnou místností do 24 m² a příslušenstvím, druhý  jednou obytnou a jednou ložní prostorou do 34  m² a příslušenstvím; kuchyňský kout nepočítá se do podlahové obytné plochy. Bytové jednotky jsou vytápěny lokálně s ohledem na pravděpodobné potíže s organisací úhrady na vytápění ústřední. Kuchyňské kouty souvisejí prostorově s obytnými prostorami denními, jsouce odděleny toliko kuchyňskou skříní; podobně i ložní prostory jsou odděleny od denních jen částečně přepážkami do výše 190 cm sahajícími bez dveří. Společná vzduchová prostora vytápí se z jednoho tepelného zdroje. Zásobník potravin jest umístěn v parapetech oken, položených k východu.
Situování budov od severu k jihu bylo použito k návrhu disposice, zaručující vydatné osvětlení z východu i západu, vydatné příčné provětrávání všech obytných místností s příslušenstvím, jakož i hygienicky žádoucí přístup světla a vzduchu k plochám všech obvodových průčelí.
Dvojí možnost vstupu do skupin obytných domů, a to jak z dálkové komunikace na severu, tak i z veřejného prostranství na jihu, byla zhodnocena navržením průchodných korridorů v podélné ose spojených obytných projektů. Dvouramenná, jednosměrná schodiště slouží třem nebo i čtyřem bytům v jednom podlaží a jsou osvětlena a provětrávána čelnými okny. V nízkých křídlech nad malými provozovnami jsou navrženy malé byty, které náleží nájemcům provozoven v přízemí; tento praktický typ malobytový jest velmi ceněn a vyhledáván. Od použití pavlačí bylo zásadně upuštěno.
Pro každou řadu domů navrženy lokální prádelny se sušárnami a žehlírnami.
Nosná konstrukce volena ve formě skeletu z armovaného betou, obvodové zdivo doporučuje se z lehkých křemelinových tvárnic, nebo dutých cihel pálených; příčky z dutých tvárnic pálených.
Počet bytů ve všech domech činí 336.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Josef Chochol, Richard Ferdinand Podzemný