Nájemní bytový dům pí Kreisingerové

Nájemní bytový dům pí Kreisingerové
Adresa: Dělnická 21, Holešovice, Praha, Česká republika
Realizace:1939-40
Obestavěný prostor:5940 m3
Náklady:2 004 647 CZK


Stavba započata v listopadu 1939 a kolaudována v říjnu 1940; v lednu a únoru 1940 nebylo možno pracovati pro silné a trvalé mrazy, v letním období zdržovaly postup stavby časté deště. Budova s průčelím dlouhým 13,05 m a se zastavitelnou hloubkou 16,40 m má 7 normálních podlaží, ustupující patro a podzemí. V patrech je vždy po 1 bytě o 2 pokojích s halou a příslušenstvím a po 1 bytě o 1 pokoji s halou a příslušenstvím. Přízemí je v přímém spojení se zvýšeným přízemím a obsahuje obchodní a pomocné prostory. Všechny místnosti v domě jsou přímo osvětleny a větrány. Půdorysná disposice umožňuje příčné provětrávání. V podzemí je umístěna kotelna ústředního topení teplou vodou, ohřívanou dálkovou parou, strojní prádelna s mandlovnou, žehlírnou a sušárnou, ukládací prostory pro potřebu nájemníků. V přízemí je byt správce, telefonní hovorna, komora pro dětské kočárky, komůrka městských Elektrických podniků a komora pro měřící přístroje, která se opakuje ve všech patrech, takže zřízenec podniků nevstupuje do bytů. Do všech bytů je zavedena teplá voda pro kuchyni a koupelnu. V domě je potrubí pro pitnou vodu a zvlášť pro užitkovou. Sporáky jsou elektrické; pro odpadky zřízen vhoz; v kuchyních jsou reservní komínové bloky. Pro výškovou dopravu jest elektrický výtah. Centrální antena se zesilovačem má spojení do všech bytů. Každý byt je opatřen domácím telefonem a stavebně zařízen por připojení k státní telefonické síti;  nemá-li nájemník vlastní stanici, je odvolán správcem do hovorny v domě. Dům je po celý den uzavřen a otvírání obstaráváno „elektrickým vrátným“, který je řiditelný z každého bytu, po dohodě návštěvy s nájemníkm nebo správcem, pomocí mluvítka Siemens. Podlahy obytných místností jsou z dubových vlýsků, v kuchyní Xylas a v ostatním příslušenství terrazo neb terrazová dlažba. Schody jsou z terrazových bloků hydraulicky lisovaných. Obklad uličního průčelí v přízemí je proveden z kabřinců, v patrech deskami Alit.
Obestavěný prostor má 9.940,30 m³. Úhrn nákladů stavebních a řemeslných prací činí K 2,004.647,- čili K 337,50 na 1 m³.
4 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Kreisingerová
Denisa Schneiderová
06.03.21 10:55
Kreisingerová
Kleinová
04.04.21 06:27
Xylas
Anna Kratochvílová
22.08.22 11:03
Xylas
Bohdan
22.08.22 01:28
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Josef Chochol