Soukromá rezidence Čejkovice

Soukromá rezidence Čejkovice
Původní historická obytná budova zemědělské usedlosti v Čejkovicích byla nevratně zničená necitlivou rekonstrukcí předchozího majitele. Padlo rozhodnutí postavit místo ní novostavbu půdorysně respektující stávající objekt. S ostatními hospodářskými budovami zemědělské usedlosti tak byla zachována sevřená kompozice usedlosti. Stodola v horní části areálu, z níž se zachovaly pouze obvodové stěny, nebyla rekonstruována do původního stavu (který už ani nebylo možné z dostupných dokumentů úplně zjistit), ale záměrně byla ponechána v stávajícím stavu a zakonzervována. Uvnitř části tohoto fragmentu byla postavena lehká vestavba garáže s úrovní střechy nižší než zachované obvodové stěny stodoly a tím zcela skryta pohledům zvenčí.
Samotná novostavba obytné části je navržena v modulu 1200 mm a je tvořena téměř celoproskleným hlavním obytným podlažím sedícím ve spodní části na soklu suterénu s technickým a provozním zázemím objektu. Fasáda soklu objektu je z místního kamene, konstrukční souvrství podlahy a střechy hlavního obytného podlaží přesahující po celém obvodu do prostoru o 600 mm jsou kryté prefabrikovanými betonovými dílci. Fasáda budovy tak tvoří vizuálně minimalistický koncept 4 pruhů fasády: kámen – beton – sklo – beton se postupně vynořují ze svahu, vystupují nad terén, ve spodní části se od terénu přízemí odpoutává a končí v prostoru na železobetonové podpěře tvaru „y“ s výhledem do krajiny. Interiér je řešen stejně vizuálně úsporně a čistě: strop: pohledový beton členěný jednotným rastrem otisku bednění vycházející z modulace fasády. Stěny: pohledový beton, masiv dřevo, sklo. Podlaha: litá průmyslová podlaha, v kuchyni masiv dřevěná.
Pro dosažení maximální plochy prosklení a minimalizaci rušivého vlivu fasádních profilů byly použity fasádní profily MHB. Jako zasklení byla použita trojskla plněná argonem s povrchovým pokovením a odraznou fólií zaručující minimální možný prostup tepla z interieru do exterieru (zima) a opačně (léto) při zachování maximálního možného prostupu viditelného spektra slunečního záření. Vytápění a chlazení je zajištěno pomocí vodního tepelného čerpadla z hloubkových vrtů. Topení – potrubní podlahové, Chlazení – potrubní integrované do stropní desky – aktivace žb stropní desky. Dochlazování/dotápění ve špičce v létě/zimě pomocí fancoilů.
Vila v Čejkovicích je příkladem stavby kde díky použití toho nejlepšího, co současná technika nabízí, bylo dosaženo nekompromisní splnění náročného architektonického záměru v souladu s přáním klienta navzdory klimatickým podmínkám střední Evropy.
Studio acht
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Studio acht