Škola Flor del Campo

Colegio Flor del Campo

Škola Flor del Campo
Spoluautor: plan:b arquitectos
Autoři:Felipe Mesa, Rocío Lamprea, Jairo Ovalle, María Alejandra Pérez, Fredy Pantoja, Andrés Sarmiento, Juliana Angarita, Marcela de la Hoz
Adresa: Vía de la Cordialidad, Sector el Pozón, Bogotá, Kolumbie
Investor:Secretaria de Educación del Distrito de Cartagena de Indias DT y C
Soutěž:2007
Projekt:2008
Realizace:2009
Zastavěná plocha:6168 m2


1. PRSTENCE
Tento projekt je navržen jako soubor čtyř částí, které budeme nazývat „prstence“. Každý z nich je definován svým obvodem různé tloušťky ve dvou výškových úrovních a vnitřním patiem pro venkovní aktivity. Důležitost vnitřních a venkovních prostor je rovnocenná, stejně tak vztah s ostatními částmi – „prstenci“. Zatímco obvodová část poskytuje prostor pro povinně školní aktivity a vytváří svou konstrukcí stín, vnitřní otevřený prostor plný různých místních i tropických druhů stromů a keřů vybízí k nejrůznějším hrám, sportům a alternativním vzdělávacím aktivitám. Cílem bylo vytvořit hravou architekturu plnou barev, křivek a pohodové atmosféry.

2. REFERENCE
a. Matematické obrazce průniku a součtu množin byly pomůckou pro pochopení vztahů mezi jednotlivými prstenci, jejich částečnou samostatností a programovou náplní.
b. V živočišných tkáních byla zkoumána skupina specializovaných buněk, které si vyměňují hmotu a energii prostřednictvím svých membrán, ale současně si uchovávají svojí nezávislost. Tento projekt je vlastně taková skupina buněk, která vytváří tkáňovou strukturu, v tomto případě architektonickou.

3. MEZIPROSTORY

Umístění všech čtyř částí na pozemku i vůči sobě a způsob jejich propojení vytváří dohromady vnitřní meziprostory a jejich návaznost na budovy. Vnitřní patio je ve skutečnosti pokračování veřejného prostoru, z kterého je vstup do vzdělávacího centra. Vnitřní dvůr je využíván všemi čtyřmi budovami a jsou zde stromy a záhonky (byla navržena v podstatě zmenšenina botanické zahrady). Optimální přírodní podmínky lákají místní faunu a vytváří tak přirozeným způsobem podmínky pro ekologickou výchovu.

4. PRSTENCE (NÁPLŇ A PROVOZ)
Každý z  prstenců je dvoupatrová jednotka s vertikální komunikací, která vede na vnitřní dvůr. Prosklené chodby spojují jednotlivé budovy mezi sebou.
a. PRSTENEC CIRE (CIRE – zkratka pro Integrační centrum) Nachází se v  jihovýchodní části areálu, kde je také hlavní vstup. Uvnitř budovy nalezneme multifunkční hřiště, které se může zároveň využít jako shromažďovací prostor pro všechny studenty Centra Flor del Campo. Tato budova je asi nejvíce přístupná veřejnosti a disponuje i snadným přístupem pro zásobování.
b. PRSTENEC PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY Spolu s  přecházející částí definuje hlavní vstup do areálu. Budova ve svém spodním podlaží nabízí prostory pro nultý ročník a hernu. V horním podlaží jsou učebny pro první ročník a administrativní prostory jsou v  obou podlažích. Tato část areálu funguje relativně samostatně, ačkoliv je s ostatními prstenci propojena prosklenými komunikacemi. Vstup přímo z  náměstí před školou umožňuje rodičům vyzvednutí svých ratolestí v  jakoukoliv hodinu a pedagogickým pracovníkům vizuální kontrolu dění před areálem.
c. PRSTENEC 1. STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY Nachází se na západní straně mezi částí pro předškolní výchovu a druhým stupněm a všechny učebny jsou ve dvou patrech po obvodu multifunkčního hřiště.
d. PRSTENEC 2. STUPNĚ Tato část je umístěna v jihozápadní části souboru, je větší, a proto má také větší plochu nádvoří. Nalezneme zde učebny, dílny a ostatní obslužné prostory.

5. MEMBRÁNA
Stejně jako je tomu v  diagramech matematických množin a v živočišných buňkách, má i tento projekt ochrannou membránu propouštějící světlo. Tato membrána je použita jak zvenku tak i v některých vnitřních dvorech. Byla navržena perforovaná betonová struktura v různých odstínech šedé.

6. VZTAH K  MĚSTU
Chodník pro pěší vede po celém obvodu areálu a studenti i  kolemjdoucí tudíž mohou budovy do nekonečna obcházet. Umístění prstenců vytváří dvě volná prostranství přes která je celý areál napojen na okolní čtvrť. Na severovýchodním cípu pozemku je vytvořena rekreační parková zóna pro místní obyvatele. Cílem projektu není vytvořit izolovaný areál, ale urbanistický projekt nového centra oblasti, využívající některých učeben, knihovny a sportovišť pro veřejnost. Areál je koncipován jako nový symbol celé čtvrti. Jeho klikatý tvar ho odlišuje od okolí, s nímž je spjato a vytváří z něj snadný orientační bod.

7. KONSTRUKCE A PROCES VÝSTAVBY
Kombinovaný konstrukční systém operuje mimo jiné s ocelovými sloupy různých profilů. Každý prstenec funguje konstrukčně samostatně, aby se zabránilo nežádoucím deformacím. Výstavba všech čtyř částí tak mohla probíhat současně a celý proces byl tudíž efektivnější.

8. MATERIÁLY
Byly navrženy materiály adekvátní místním klimatickým podmínkám a veřejnému užívání budovy. Dbalo se na vysokou pevnost, snadnou údržbu a odolnost v průběhu času. Učebny jsou vymalovány modrou epoxidovou barvou, venkovní části jsou z pohledového betonu v barvě starobylé šedi a bylo použito laťového bednění o šířce 5cm.

9. TRVALÁ UDRŽITELNOST A BIOKLIMA
Byly navrženy pasivní ventilační systémy, recirkulace a znovuvyužití dešťové vody, pasivní klimatizace, optimální využití slunečního osvětlení a celková optimalizace energetických zdrojů použitím pasivního regulování teploty a využitím dešťové vody. Proti slunečnímu záření byla navržena vertikální perforovaná membrána po obvodu areálu, která umožňuje proudění vzduchu. Vnitřní dvory podporují příznivé mikroklima a proudění vzduchu díky rozdílu teplot mezi interiérem a exteriérem.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Mazzanti Arquitectos