Sídlo firmy Neomed

Sídlo firmy Neomed
Spolupráce:Milan Bulva
Adresa: Sodomkova 6/1474, Hostivař, Praha, Česká republika
Investor:ing. Ivo Filípek / Neomed, s. r. o.
Projekt:2003
Realizace:2004 - 2005
Zastavěná plocha:590 m2
Obestavěný prostor:3900 m3


Firma Neomed, zaměřená především na oftal- mologii, se zabývá také distribucí léků a zdravotnické techniky. Ve svém domě potře- bovala sdružit prostory pro kvalitní a přehledné skladování s prostory pro administrativní práci a přijímání návštěv a zákazníků.
Kdysi v minulosti byla na pozemek navezena veliká hromada hlíny, která stačila zarůst náletovými stromky a keři. Ve svém konceptu jsme se rozhodli respektovat ji a udělat z ní ctnost...
Tento kopec, na jinak rovném pozemku, novou budovu schovává při pohledu z ulice. Budova se do něj „zavrtává“ a pod hlínou schovává část svých skladovacích útrob. Nikomu není jasné, jak hluboko pod kopec ještě pokračuje, protože z náhorní plošiny, porostlé novou kvalitní trávou a březovým hájem, vykukují betonové sloupy v modulovém rastru budovy, jako obelisky a skleněné kulaté stoly v podobě světlíků. Tyto prvky ve tmě svítí a předávají parku s ležérním březovým hájem jistý příjemný řád.
Hlavní vjezdová a vstupní brána nabízí svou vyvýšenou polohou jakýsi nadhled nad areálem, návštěvník pokračuje mírnou rampou vedoucí do zpevněného nádvoří, sevřeného mezi východní hranici pozemku a delší stranu budovy. Nádvoří je lemováno souvislým pásem parkovacích stání na plastových zatravňovacích roštech, zákazník může bez jediného schodu vstoupit do 1. NP, do přijímací haly, eventuálně nakládat zboží přímo ze zásobovacích vrat hlavního skladu. Všechny vstupy do domu jsou situovány pod třímetrový přesah střechy, takže „déšť nevadí“.
Dvoupodlažní budova má jednoduchý obdélníkový půdorys (41 x 11,8 m), založený na řazení pěti čtvercových modulů 8 x 8 m, s přesahujícími konzolami 1,9 m. Tento konstrukční systém minimalizuje množství sloupů a umožňuje vytvoření velice flexibilní vnitřní dispozice. Pro potřeby Neomedu byla zvolena varianta klasického trojtraktu. Podél východní a západní strany je řada místností, propojovaných chodbovitou halou, kde se dá i pracovat. Vstupní prostory a hlavní jednoramenné schodiště jsou orientovány do jihovýchodního rohu, do půdorysného pásu (šířka 1,9 m), vysunutého před sloupy. Prostor je otevřený přes obě podlaží, což návštěvníka při vstupu lépe zorientuje. Zároveň je možné při čekání v recepci i při chůzi po schodišti pozorovat prosklenou stěnou celý předprostor budovy. Přijímací hala propojuje recepci, několik přilehlých kanceláří, skladové prostory, kuchyňku pro zaměstnance a nezbytné hygienické zázemí (včetně WC pro invalidy).
Za recepcí je přízemí protaženo do podzemí. Tato část obsahuje archiv, sklad, serverovnu a rozvodnu. Kotelna je umístěna co nejblíže k centru domu, pod schodiště. Ve 2. NP se nachází hlavní administrativní prostory firmy a management s přilehlou zasedací místností s přímým vstupem na jižní terasu, navazující na nový park. Všechny prostory propojuje patrová hala s volnou dispozicí. Ve 2. NP v ní najdeme hlavně místo pro blok čajové kuchyňky a „barový“ pult, který odděluje halu od stoupajícího schodiště. Na západní fasádu je umístěn blok přímo větraných toalet.
Při pohledu z ulice je fasáda charakterizována železobetonovou opěrnou zdí, doplňovanou vraty a zábradlím z průsvitného zeleného vlnitého laminátu. Pokračujeme-li dál dovnitř, po rampě dolů, na vstupní nádvoří, míjíme další železobetonovou fasádu, provrtanou množstvím otvorů, ze kterých se za tmy line světlo na záhon vysoké šedé trávy. Motiv této trávy pak přeskočí na skleněné vstupní zádveří i na vnitřní skleněné příčky.
Velké skleněné plochy na jižní a východní straně ochotně odkrývají průhledy do nitra budovy, pomáhají rychlé orientaci příchozích návštěvníků a zdůrazňují vnitřní čistotu budovy i firmy. (Za sklem je totiž umístěna i dobře uspořádaná kotelna, svítící ostře žlutou barvou, jako motor dobře namazaného stroje.) Velkoplošná identifikační grafika na fasádě se proplétá až dovnitř budovy, na skleněné příčky a vede tak návštěvníkův pohled do hloubky.
Zbývající plášť budovy je tvořen stříbrným hliníkovým vlnitým plechem, který dobře odráží barevné nálady okolí. Do něj jsou nenápadně vložena vrata ze stejně stříbrných lamel, takže podporují celistvost a klid fasády. Vysoká párová okna z velkých tabulí skel, s bočními černými větracími křídly, umožňují ničím nerušený výhled z kanceláře a dobré větrání. Okna do skladů jsou překryta mříží z pozinkovaného pororoštu, dalším prvkem do mixáže jemných stříbrných struktur.
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
zaujimava
rk
13.12.09 04:09
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od D3A spol. s r.o.