Sídlo Dolnoslezské komory architektů

Siedziba Dolnośląskiej Izby Architektów

Sídlo Dolnoslezské komory architektů
Spolupráce:Bartłomiej Witwicki, Agata Kowalczyk, Eliasz Matuła, Zuzanna Wojtasiak, Bartosz Zieliński
Adresa: ul. Zygmunta Wróblewskiego 18, Vratislav, Polsko
Projekt:2012
Realizace:2013-14
Užitná plocha:285 m2
Zastavěná plocha:390 m2
Plocha pozemku:2135 m2
Obestavěný prostor:960 m3
V roce 1929 měli architekti na vybudování WuWA pouhé čtyři měsíce. Mělo jít o výstavu moderního způsobu života a neuvažovalo se o jejím dlouhém setrvání. Z přípravy a průběhu se mnoho fotek ani dokumentů nedochovalo. Plány se totiž vymýšlely za chodu přímo na stavbě. Není tak důvěryhodně prokázáno, zda školka skutečně sloužila svému účelu nebo jen měla demonstrovat nové způsoby výchovy dětí během výstavy. Po válce však byla krátce využívána jako jesle a sklad. S pádem komunistického režimu byla školka prodána soukromé firmě, která přislíbila, že ji celou zrestauruje. Místo toho začali chátrající objekt obývat bezdomovci a za záhadných okolností v roce 2006 školka vyhořela. Není bez zajímavosti, že původní vlastník zamýšlel krátce před tragédií postavit na místě školky čtyřpodlažní bytový dům.
V létě 2009 se ve vratislavském Muzeu architektury uskutečnila výstava připomínající 80. let WuWA. Na vernisáži se tehdy sešli zástupci komory a města, kde dohodli, že město věnuje pozemek, když komora školku znovu postaví. Poněvadž se nedochovala žádná situace, museli se umístění školky odhadovat z fotek. Nakonec pomohlo štěstí, když byl při odkryvu nalezen půl metrů pod zemí původní betonový bazén, který byl umístěn osově na krytou pergolu. Dokončení stavby napomohly peníze od sponzorů i Evropské unie. Realizace probíhala přes zimu a zabrala pět měsíců. 24. ledna byl objekt slavnostně otevřen a dnes slouží k pořádání přednášek, workshopů a výstav.
zaznamenáno při prohlídce stavby se Zbigniewem Maćkówem, 25. října 2014
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Zbigniew Maćków