Radnice a administrativně-správní centrum Siechnice

Ratusz i centrum administracyjno-usługowe Siechnic

Radnice a administrativně-správní centrum Siechnice
Spoluautor:J.Erdman, M.Mnich, P.Sulisz, E.Zawadzka, M.Zawadzki
Adresa: ul. Jana Pawła II 12, Siechnice, Polsko
Investor:Gmina Święta Katarzyna
Projekt:2004
Realizace:2007-11
Užitná plocha:2896 m2
Zastavěná plocha:586 m2
Obestavěná plocha:11531 m3


Siechnice je malé městečko nedaleko Wroclavi s téměř čtyřmi tisíci obyvateli a historií přesahující sedm set let. Novodobá historie města začíná vybudováním železnice v roce 1911 a ve stejné době zde byla postavena tepelná elektrárna zásobující elektrickým proudem značnou část Wroclawi. Dlouho byly veškeré významné architektonické počiny svázány s provozem elektrárny. Ať již to byla vlastní budova elektrárny, postavená ve stylu nové věcnosti nebo bytové domy pro inženýry a úředníky elektrárny. V 70. letech minulého století bylo v obci vybudováno sídliště panelových domů, rovněž pro zaměstnance elektrárny, ale v architektonické a stavební kvalitě odpovídající své době. V roce 1981 zde byla dokončena stavba kostela podle návrhu architekta Tadeusza Szukała na základě architektonické soutěže z roku 1973. Jednalo se o první architektonickou soutěž na tento typ stavby v Dolním Slezku dle pravidel SARP (polská komora architektů ustanovená v roce 1926). Kostel Neposkvrněného Srdce Panny Marie se na dlouhou dobu stala jedinou novodobou kvalitní stavbou v Siechnicích.
Živelně rozrůstající se průmyslové město nemělo nikdy definovaný jasný urbanistický plán. Potřebu urbánního řádu si obyvatelé uvědomovali i v souvislosti s tím, že město nemělo jasně definované centrum. V roce 2004 vyhrál soutěž na nový městský plán architekt Zbigniew Maćków z Wroclavi, který se jako místní rodák a z vlastní iniciativy zabýval urbanismem města již několik let. Architekt navrhl centrum ve formě osy spojující kostel z osmdesátých let s nově navrženou budovou radnice. Osa je tvořena podlouhlým trhem, který začíná u hlavní komunikace procházející kolem kostela a končí na náměstí před radnicí. Kostel Neposkvrněného Srdce Panny Marie se tak stal významnou součástí nově navržené urbanistické struktury centra města.
Jako první ze staveb nového centra měla být navržena a postavena radnice. Architekt Maćków, se jako autor urbanistického plánu, nemohl zúčastnit soutěže o návrh nové radnice. Projekční firma, která projekt radnice vyhrála, ho ale přizvala k autorské spolupráci a on tak mohl dokončit svojí vizi navrženou v předchozí fázi.
Šestipatrová budova radnice má jednoduchý kvádrový tvar na jedné straně zakončený převýšenou částí jako dominantou. Celá budova je obložena režnými cihlami, místně tradičním povrchem fasád. Poslední patro převýšené a vykonzolavané části je vyhrazeno pro vyhlídkovou terasu a přímo pod ní se nacházejí kanceláře úřadu starosty. V budově se nachází nejenom samospráva města, ale také stanice městské a státní policie a pošta. Po dokončení stavby radnice byla realizována i zpevněná plocha náměstí před radnicí.
Na budovu radnice navazuje bytový dům, jehož hmotové řešení dodržuje navržený urbanistický plán centra města, ale architekt Zbigniew Maćków s ním již není autorsky spjat. V blízké budoucnosti by mělo dojít i k revitalizaci ploch v okolí kostela, aby tak vzniklo důstojné zakončení městské centrální osy podle původního plánu.
Vladimír Balda
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
upps
granko
28.03.14 01:18
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Zbigniew Maćków