Schodišťová věž ZŠ a MŠ Noe v Pardubicích

Schodišťová věž ZŠ a MŠ Noe v Pardubicích
Adresa: Zborovské nám. 2018, Pardubice, Česká republika
Investor:NOE - Křesťanská základní škola a mateřská škola v Pardubicích
Projekt:4.2020 - 5.2021
Realizace:6.2021 - 2.2022


Stavební řešení (HIP): Ing. Luboš Laksar
Projekt vytápění: Ing. Libor Sauer
Projekt elektro: Ing. Daniel Hajzler
Projekt PBŘ: Ing. Jan Trafina
Statika: Ing. Pavel Doležal, Ing. Jitka Jiravová
Slaboproudé systémy: Ing. Miloš Hort, Petra Kvapilová
Generální dodavatel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Martin Štorek
Schodišťová věž je prvním ze stavebních zásahů vedoucích k naplnění koncepce školního areálu Křesťanské ZŠ a MŠ Noe na Zborovském náměstí. V současnosti bude věž plnit funkci hlavní vertikální komunikace školy, propojení školy se dvorem a hřištěm a zároveň jde o požární únikovou cestu pro evakuaci.
Do budoucna, až bude přistavěna vstupní hala a nový blok šaten, se bude věží do školy i vstupovat. Věž nyní přesahuje stávající budovu o jedno podlaží - je připravena pro napojení zamýšlené nástavby čtvrtého podlaží školy s odbornými učebnami.
K interiéru schodišťové věže jsme rozhodli přistoupit jako k materiálové koláži, která přiznává konstrukční řešení — zdiva a betonové konstrukce v jejich běžné stavební “ne-interierové” hrubosti. S interiérovou přesností koláž doplňují sádrokartonové obklady ostění oken a dveří i zámečnické prvky. Potkávají se tu červené keramické cihly, přiznané betonové prvky schodišťových ramen, stropů, věnců a nadpraží oken, sádrokartony natírané světle modře, šedé podlahy opatřené epoxidovým nátěrem — vše doplněné probíhající bílou linkou v místech, která se budou nejvíce špinit a kde je možné nátěr pravidelně obnovovat. Tmavé jsou pak vložené zábradelní trubky, okna a dveře. Snažili jsme se vytvořit nesterilní, hravě komponovaný prostor, který bude působit přátelsky, aniž by byl ozdoben dětskou tvorbou.
Prostor schodiště je prosvětlen velkorysými severními okny, směrem k jihu z mezipodest jsou pak dvojice menších čtvercových oken, které jsou odděleny probíhajícím betonovým věncem. Menší formáty jsou zvoleny z důvodu eliminace přehřívání interiéru věže.
Všem, kteří se za firmu Chládek & Tintěra, a.s. pohybovali na stavbě i jejím dodavatelům, patří velké díky i uznání.
Světlík Šedý Šefl
0 komentářů
přidat komentář