Rozšíření Neutra Beach House

Rozšíření Neutra Beach House
Adresa: 512 Ocean Front, Santa Monica, USA
Realizace:1938, 1996-98


Lewinova vila navržená Richardem Neutrou roku 1938 se rozprostírá na úpatí útesu v kalifornské Santa Monice, a obrací se svou hmotou k nekonečnému Pacifiku. Současní majitelé se rozhodli rozšířit původní vilu o další společenké místnosti, bazén, garáž s parkovací plochou, prostory služebných a přeřešit všechny venkovní plochy.
Otázka navázání na stávající mistrovský kus se může na první pohled jevit jako velmi obtížná, architekt Steven Ehrlich si s ní však úspěšně poradil. S citem zrekonstruoval Neutrovu vilu a novou část domu navrhnul jako odraz současných technologických, materiálových a funkčních možností. Velkou měrou se nechal inspirovat návrhem Richarda Neutry, avšak nikoliv formami stávající struktury, nýbrž principy domu, tak jak to říkával Frank Lloyd Wright. Přítomnost křivky v Neutrově půdorysu se odrazila do užití křivky v Ehrlichově řezu. Původní "pavoučí" nosný systém vyjádřil Ehrlich v novém materiálu - oceli. Rovněž výběr materiálů sledoval původní černobílou barevnost Neutrova domu, Ehrlich v nové přístavbě užívá také monochromatické materiály - pohledový beton, nerezovou ocel a skleněné tabule.
Garáž a místnosti služebných v přístavbě slouží jako bariéra hluku ze sousední Pacific Coast Highway. Přístavba je posazena ke stávající vile tak, aby svou L formou vytvořila vnitřní nádvoří. Ústředním prostorem přístavby je skleněný pavilon, který je s vilou spojen skleněným mostem a zastřešen nerezovým obloukem reflektujícím ozářenou hladinu blankytného bazénu.
Ozvěny Neutrova konceptu prolínání interiéru s exteriérem, průhledové osy a proudy transparence vymezené skleněnými a betonovými stěnami Ehrlich pochopil a založil na nich koncept své přístavby. V souvislosti se současnými technickými možnostmi tak Neutrův názor na architekturu dostává patřičný rozměr a náboj. Můžeme tak po letech ocenit nadčasovost Neutrových myšlenek.
Díky pochopení a respektu architekta a jeho klientů vůči historickým kvalitám a užití moderních a kvalitních konceptů a materiálů vznikla v Santa Monice nádherná ukázka rezidenční architektury. Kvalitní parcela a rozvržení funkcí vyjádřené současnými formami jsou hlavními klady tohoto domu.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Steven D. Ehrlich, Richard Neutra