Rozšíření botanické zahrady La Orotava

Rozšíření botanické zahrady La Orotava
Nová část botanické zahrady v Puerto de la Cruz je vymezena vysokými zdmi po svém obvodu. Rozloha čítá 35000m² a nalézá se v rozmezí nadmořské výšky 119-134 m n.m. Na základě zadání Výzkumného agrárního ústavu byl vytvořen projekt na výstavbu zahrady a nových instalací v rámci již stávající části zahrady La Orotava. Nová část bude doplněna výstavními prostory a vzdělávací a společensko-kulturní funkcí. Nebude chybět ani prostor pro výzkumnou činnost , který je v současné době standardem. Po dobu více než dvou století byl kladen důraz na vytváření a péči o tropická prostředí, což určovalo fungování vědeckého ústavu. Zahrada tím získává I potencionální historickou hodnotu. V potaz by se měl brát I fakt popularizace nejtypičtějšího ekosystému na Americkém kontinentu. Zastoupení těchto tropických ekosystémů má dvojí význam – jejich přiblížení evropskému světu a uvědomění si urgentní potřeby záchrany a obnovení tohoto prostředí. To bude také přednost pavilonu pro návštěvníky, do kterého zavítá každoročně dle odhadů přes 400 000 lidí. Návrh začleňuje oplocení rozlehlého pozemku do výrazu zahrady, uvažuje s rozšířením a přeměněním současného terénu a výstavbou skleníku, návštěvnického pavilonu a říční sítě s vodopády a jezerem.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od AMP Arquitectos