Rosovo středisko pro Zemi a vesmír

dříve Haydenovo planetárium

Rosovo středisko pro Zemi a vesmír
Adresa: Central Park West and 79th Street, Manhattan, New York, USA
Investor:American Museum of Natural History
Realizace:2000
Užitná plocha:31122 m2


Na místě původního Heydenova planetária spadajícího k Muzeu přírodní historie vzniklo nové Rosovo středisko pro Zemi a vesmír. Kromě toho byla severní část podél muzea rozšířena o další výstavní prostory, vzdělávací programy a služby pro návštěvníky.
James S. Polshek popisuje svůj koncept Rosova centra jako “vesmírnou katedrálu“, v níž prostorový zážitek naplní návštěvníky úctou a nadchne je v lepším chápaní divů našeho vesmíru a síly vědeckého bádání  “stejně jako monumentální prostory středověkých katedrál měly božské vnuknutí pro navštěvující poutníky“.
Hlavním bodem Rosova centra je 2000 tun těžká koule ukrývající v sobě Haydenovo planetárium. Tato ikonická koule byla vložena do skleněné kostky o délce hrany 30 metrů. Uvnitř jednoho z nejmodernějších planetárií se nachází kino “Velký třesk“, na jehož programu je také popis zrodu vesmíru.
Zaklenutý vstup má stejný poloměr jako koule: 13.1 metru (43'6“). K planetáriu přiléhá budova parkoviště pro 300 aut, která je ukončena zelenou terasou a horním vstupem do planetária.
V nejspodnější části Rosova centra se nachází Cullmanův vesmírný sál, kde tématický sled výstav opětovně spojuje novostavbu s historickou budovou a zvyšuje chápání veřejnosti ve významu astronomie a jejího propojení s ostatními přírodními vědami.
Expozice navržené architekty z Ralph Appelbaum Associates ve spolupráci s muzejními vědeckými pracovníky, pedagogy a designéry je velice moderní a využívá video, dotykové obrazovky, světelné i zvukové efekty. Nad Cullmanovým sálem se vznáší koule planetária obklopená planetami a jejich satelity.
Koule o průměru 26.5 metru je obložena bílými aluminiovými panely a vynáší ji tři dvojice 18 metrů dlouhých sloupů, které se směrem vzhůru zužují a od sebe oddalují. Tyto nohy zároveň také podpírají spirálovitou rampu, která spojuje jeden z kinosálů uvnitř koule s prvním nadzemním podlažím.
Zavěšená skleněná fasáda je kompletně namáhána na tah. Jedná se o jeden z prvních projektů těchto rozměrů realizovaných ve Spojených státech. Soustva svislých i vodorovných napínaných nosníků drží na svých místech celkem 736 skleněných tabulí.
V hlavním sále Space Theater s kapacitou 429 diváků, který se nachází ve vrchní části koule, mohou návštěvníci zažít cestu doposud známým vesmírem, a to co nejautentičtějším způsobem za pomocí zdrojů z NASA a jejich laboratoří tryskového pohonu a Hubblova teleskopu.
Sál Velký třesk (Big Bang Theater) je umístěn ve spodní části koule. Zde se návštěvníci mohou postavit kolem kruhové projekční plchy v podlaze a seznámit se s původem, rozpínáním a ochlazováním vesmíru od jeho samého počátku. Ze sálu Velký třesk vede vesmírná cesta Harriet a Roberta Heilbrunnových, což je 110 metrů (360 stop) dlouhá spirálovitá rampa kroužící kolem spodní část planetária. Do cesty je otištěno 13 miliard let historie vesmíru od “Velkého třesku“ až po současnost.
Dalšími částmi projektu je nový vstup z Columbus Avenue, zvětšená kapacita restaurace, obchodních ploch a vzdělávací centrum.
0 komentářů
přidat komentář