Rodinný dům ve svahu

Dům pro dvě domácnosti / tři generace obyvatel

Rodinný dům ve svahu
Spoluautoři:D. Lemák, R. Koiš / Statika Olomouc – konstrukční řešení
Projekt:06 / 2013
Realizace:2014-17
Užitná plocha:212 m2
Zastavěná plocha:190 m2


Parcela se nachází ve svahu pod lesem, téměř na konci slepého uličního ramene, v místě, kde město postupně přechází v les. Zdejší výstavba, započatá v meziválečném období mohutnými vícepatrovými vilami, byla postupně zahuštěna menšími poválečnými domy.

Dům jsme navrhli na místo s průhledem na protilehlý zalesněný svah tak, aby tento průhled zůstal zachován, a to jak pro příchozí od lesa, tak pro obyvatele domů na protější straně ulice. Dům se svou výškou přizpůsobil okolí, směrem do zahrady si však dovolil vykouknout z řady a poskytnout svým obyvatelům dálkový pohled na Drahanské Vrchy.

Než kompozičně doplňovat stávající domy tradičního vzhledu chce tento nový dům, i přes svou značnou velikost, místo nezatěžovat, nenavyšovat množství forem, barev a tvarů. Část domu byla umístěna pod terén a veškeré potřebné prostory, včetně venkovní terasy jsou obsaženy v jedné hmotě.

Dům má dvě podlaží. Horní podlaží je vstupní, navazuje na garáž pro dvě auta a nachází se zde větší byt s terasou pro rodiče. Spodní menší byt s výstupem na zahradu pro prarodiče je přístupný po venkovním betonovém schodišti. Pokoje dětí jsou situovány mezi oba byty na úrovní spodního podlaží přístupné po vnitřním ocelovém schodišti.

Konstrukce domu je železobetonová monolitická, část garáže založena na mikropilotách. V horním podlaží je železobetonová konstrukce s keramickými vyzdívkami. Střecha s mírným sklonem se svažuje po celé délce domu až ke dvojici vpustí svedených přes garáž do podzemní retenční nádrže.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od MASPARTI