Rodinný dům ve Starém Městě u Frýdku-Místku

Rodinný dům ve Starém Městě u Frýdku-Místku
Autor zahrady:Zdeněk Strnadel
Autor biotopu: Monika Tichy
Projekt:2013-14
Realizace:2014-15
Užitná plocha:313 m2


Obec Staré Město je jakýmsi předměstím Frýdku - Místku. Na jejím obvodu, který navazuje na pole a louky, se rozrůstá drobná výstavba rodinných domů, kterou známe ze satelitů větších měst. Pohledy do krajiny polí a luk směřují k zeleným kopcům Beskyd.  Na této hranici vyrostl rozlehlý a nízký dům, který je složený ze dvou, krčkem, propojených domů, do něhož je umístěn hlavní vstup. Fasáda z lícových cihel se o krček nezastavuje, nýbrž jím plynule prochází, člověk je tak stále spíše mezi domy než uvnitř domu. Ze vstupního prostoru je pak veden průhled přes venkovní odpočívárnu sauny až na zahradu. Objekty jsou půdorysně přibližně stejně velké, jeden má však sedlovou a druhý plochou střechu. Gradace hmot, tak jasně vystihuje i funkční rozdělení obou domů. Nižší má čistě soukromou funkci, kdežto vyšší je logicky společenským a obytným srdcem domu. Domy jsou umístěny rovnoběžně, ale vzhledem k sobě jsou posunuty tak, aby ze všech obytných místností byl co nejlepší výhled na panoráma Beskyd. Každá obytná místnost má tak místo jedné ze stěn proměnlivý obraz krajiny. Kompozice dvou hmot je doplněna třetí hmotou garáže, která se nachází paralelně s obytnými domy v severovýchodní části pozemku. Mezi garáží a domem tím vznikl vstupní dvůr. Podobný efekt má i výše zmíněné vzájemné posunutí, které dává vzniknout intimnější části zahrady s koupacím jezírkem, které je lemováno ze dvou stran terasou domu.

V interiéru obytné části se uplatňuje otevřená konstrukce krovu z lepeného dřeva. Ve 2. podlaží obytné části se nachází galerie - čítárna a menší pokoj, který může sloužit jako ložnice pro hosty. Přístup na galerii je řešen otevřeným schodištěm, ze kterého vyrůstá knihovna a dohromady spolu tvoří výrazný prvek interiéru. Obytná část je rozdělena polovysokou stěnou s průhledovým krbem na část obývací a jídelnu. Na ni pak navazuje otevřená kuchyň.

Mezi oběma částmi rodinného domu se kromě spojovacího krčku nachází také venkovní odpočívárna s malým ochlazovacím bazénkem. Tato přímo sousedí s tělocvičnou se saunou.  Odpočívárna se může stát součástí průhledu ze vstupu do zahrady, anebo naopak zcela uzavřeným boxem. Tyto různé situace popřípadě jejich kombinace lze modelovat dvojicí vertikálních rolet a střechou s natáčecími lamelami.

Obvodová konstrukce objektu je sendvičová. Tvoří je vnitřní nosná část ze zdiva a vnější vrstva, která je zděna z lícových cihel. Mezi vnitřní nosnou vrstvou a vnější pohledovou vrstvou je provětrávaná mezera a tepelná izolace. Obklad z desek z HPL  je použit na garáži a zahradním altánu.

Nad severním objektem (části společenské) je navržena sedlová střecha s dřevěným krovem z prvků z lepeného dřeva. Střešní krytina je z titanzinku se stojatou drážkou. Ve shodném materiálu jsou provedeny veškeré klempířské konstrukce. Jižní hmota má plochou jednoplášťovou střechu s vnitřními svody. Střecha garáže, zahradního altánu a přístřešku nad terasou má dřevěnou konstrukci s viditelnými krokvemi.

Všechna okna, velkoplošné prosklení na terasu a vstupní dveře jsou z dřevo hliníkových profilů s izolačními trojskly. V převážné části případů se pak jedná o prvky se skrytými rámy. Výplně otvorů obytných místností jsou v provedení kombinace fixní části a posuvného křídla.  Okenní otvory jsou doplněny venkovními žaluziemi.
3 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Maprosto famózní
František Kadlec
01.07.16 07:41
Praktičnost
mikaso
02.07.16 07:16
ad Praktičnost
ferdos
02.07.16 11:12
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Adam Zezula, Kamil Zezula