Rodinný dům v Ústí

Rodinný dům v Ústí
Rodinný dům pro dvoučlennou rodinu se psem, se samostatným bytem pro babičku a pracovnou. Obytná čtvrť s různorodou architekturou, pozemek v zářezu jižního svahu. Umístění domu k zadní hraně 10 arového pozemku, vytvoření prostoru pro zahradu.

Dům je tvořen prostorovou skladbou několika "objektů":

  • opěrná zeď z betonových bloků tvoří "záda" domu a vymezuje prostor terasy na západní straně a hospodářský prostor na straně východní
  • přízemní zděný objekt obsahuje hlavní obytné prostory, garáž a technické zázemí
  • dvoupodlažní dřevěný objekt (přístupný i samostatně z ulice) obsahuje byt babičky a v "podkroví" pracovnu užívanou také jako pokoj pro hosta; všechna obytná podlaží mají vlastní terasu
  • skladba domu je završena skleněným objektem - světlíkem nad schodišťovou halou. Schodišťový prostor propojuje vertikálně všechny "objekty" a svým eliptickým půdorysem orientuje pohyb v domě a současně jej dynamizuje.

Obytné přízemí je v principu jedním prostorem, tvořeným kuchyňským koutem, jídelní a odpočinkovou částí, ložnice je oddělená pouze dřevěnými skříňovými příčkami a terasa navazuje skrze "francouzská okna". Podobně je tomu i u dalších podlaží. Vnější prostor je tak vtahován do domu a naopak - dům je propojen se svým okolím a získává tak větší rozměr, než ve skutečnosti má. Zvláštními prostory jsou dvě místnosti zakopané do svahu na severní straně domu, jakoby protrhávaly opěrnou zeď - spíž, sauna a kotelna.
Zahrada začíná již u samé konstrukce domu: terasy prvního patra jsou ozeleněny a severní zeď je porostlá popínavou zelení. Zadní část parcely je osázena okrasnými keři a lemována stávajícími vzrostlými javory. Spodní rovinatá část parcely je dělena přístupovou cestou na části západní - modelovanou pobytovou zahradu se stříhaným trávníkem a jedním výrazným solitérem a východní - hospodářskou a okrasnou "visutou" zahradu, jejíž součástí jsou stávající javory a nově vysázené okrasné keře. Přístupová cesta k domu je lemovaná šlechtěnými jabloněmi.

Dům je založený na betonových pasech. Opěrná stěna je vyzděná z betonových bloků, její režná struktura je přiznaná zvně i uvnitř. Přízemní objekt je zděný z keramických cihel Porotherm a omítnutý. Strop přízemí je železobetonový. Celý horní objekt je dřevěný, je postavený na principu Plattform frame. Nosná konstrukce stěn je tvořena sloupky z fošen zaklopených zvně OSB deskami, na které je přibyt nosný rošt obvodového pláště. Na rošt je připevněna síť proti hmyzu a přišroubován prkenný plášť z tlakově impregnovaného smrku. Nosná konstrukce stropů je tvořena fošnami s přibytou OSB deskou. Nosnou konstrukci střechy tvoří fošny pobité OSB deskou. Následuje pojistná izolace a rošt z latí, na který je připevněna druhá OSB deska. Na tuto desku je položena PVC krytina. Vnitřní eliptické schodiště je dřevěné z lepených lamel. Vnitřní povrchy jsou tvořeny omítkami, textilní tapetou a sklolaminátovou tapetou. Podlahu přízemí tvoří linoleum, v patrech jsou OSB podlahy Pezeafloor. Okna jsou dřevěná (Meranti) z Europrofilů, dveře atypické v tesařských zárubních. Klempířské prvky jsou titanzinové.
4 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
schody
slavo novotný
08.08.06 01:19
To je něco...
Tom Jung
08.08.06 03:32
sousedy si nevyberete...
Pietro
08.08.06 05:38
pravopis???
Evka
27.04.07 10:00
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Jan Jehlík Architektonická Kancelář