Rodinný dům Strážky

Rodinný dům Strážky
Realizace:2005
Užitná plocha:233 m2
Plocha pozemku:1477 m2
Obestavěný prostor:910 m3


URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Pozemek široký 27 m a dlouhý cca 53 m je orientován ve směru JZ – SV s převýšením téměř 9 m. (klesání jihozápadním směrem). Sousední pozemky jsou stejně orientované i užívané.
Rodinný dům je vzdálen cca 13 m od příjezdové komunikace (garáž + odstavné stání) a 3,5 m od severní hrany pozemku a je orientován ve shodě s pozemkem kolmo na cestu. Dům lemuje a pozemkem v celé jeho délce prochází pěší cesta spojující vstup na pozemek u příjezdové komunikace v dolní části pozemku a „sad“ v jeho horní části.
Pro parkování osobních automobilů je vymezen prostor v garáži a před garáží.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Návrh rodinného domu respektuje jak krajinný ráz a reliéf, tak charakter místní zástavby. Ta je tvořena původními venkovskými staveními a v těsném sousedství rodinnými domy současné běžné stavební produkce. Navržený rodinný dům vychází více z původního charakteru zástavby – má jednoduchý protáhlý obdélníkový tvar (poměr stran 1:2) a sedlovou střechu s hřebenem ve směru půdorysu (po spádnici). Je navržen jako solidní venkovská stavba s klasickými řemeslnými detaily a materiály – zdivo je cihelné masivní, okna i dveře jsou dřevěné, klempířské a zámečnické prvky jsou ve svém přirozeném vzhledu, omítky stejně jako nátěry jsou vápenné. Charakteristickými prvky dávajícími domu jeho měřítko jsou zvýrazněné štíty provázané s římsou a také kompozice okenních otvorů a vystupujících markýz, které odrážejí jak požadavky provozu domu, tak jeho proporční vztahy. Barevnost domu potvrzuje všechny tyto atributy – plochy bočních stěn budou natřeny sytou vápennou oranžovo okrovou barvou, štíty a vystupující prvky budou o odstín světlejší, okenní rámy budou tmavě šedé (tak, aby byly opticky zvýrazněny zděné okenní otvory) a střecha bude v přirozené šedé barvě předzvětralého titanzinku. Dispozice je traktována v logice osazení do terénu, orientace ke světovým stranám a individuálním potřebám investora. Vzhledem k svažitosti pozemku je dům po vertikále členěn tak, že v přízemí jsou umístěny vstupy (hlavní a hospodářský) a obslužné provozy a  v patře je vlastní obytný prostor. Obývací pokoj s jídelnou a přímou vazbou na terasu a zahradu je orientován na východ a na jih, ložnice dětí jsou orientovány na jih a jihozápad a ložnice rodičů, koupelna a spíž jsou orientovány na severozápad a sever. V tomto směru je navíc dům stíněn vzrostlými stromy a současně lesem chráněn od větru.

ÚDAJE O PROVOZU

Jedná se o čistě obytný rodinný dům pro 5 obyvatel a pomocnou sílu v domácnosti (au-pair). V 1. nadzemním podlaží je obytná místnost pro au-pair včetně sociálního zařízení, kotelna, sklad a komora, ve 2. nadzemním podlaží je pak ložnicová část, a obytný prostor s jídelnou a kuchyní.
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
au-pair
A.J.K.
03.11.07 12:34
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Jan Jehlík Architektonická Kancelář