Rodinný dům v Řevnicích

Rodinný dům v Řevnicích
Realizace:2004 - 2006
Užitná plocha:183 m2
Zastavěná plocha:140 m2


Stavební parcela s krásným výhledem do údolí Berounky se nachází ve vilové čtvrti na severním svahu Řevnic. Pozemek ležící na křižovatce dvou ulic je na jižní straně oddělen od komunikace skupinou vzrostlých jehličnatých a listnatých stromů, které dominují celé parcele. Severní část pozemku zabírá zahrada s ovocným sadem.
Umístění i řešení rodinného domu je podřízeno snaze stavbou co nejméně zasáhnout do půvabné zahrady a zejména využít nabízené výhledy do krajiny, a přitom eliminovat nepříznivou severní orientaci pozemku; poskytnout všem místnostem výhled, a zároveň zajistit i oslunění. Dům jsme situovali do jihozápadní části pozemku na místo stávající chaty, takže kácení zeleně i zábor zahrady byly omezeny na minimum. Snaha zajistit výhledy i oslunění všem obytným místnostem vedla ke specifickému řešení půdorysu domu, na východní straně kaskádovitě ustupujícímu od jihu na sever. Stavba se snaží svým tvarem, odskakující hmotou a materiálovým pojednáním co nejpřirozeněji včlenit do daného prostředí. Při návrhu stavby byly velice úzkostlivě hlídány měřítko a proporce domu ve snaze opticky redukovat objem stavby. Stavba je na severní a východní straně výrazně členěna na přízemí a „nástavbu“ patra. Patro je řešeno jako přidaná, lehká rámová konstrukce, aby dům působil při pohledu ze zahrady spíše jako jednopodlažní.
Prostorový koncept stavby je založen na vytvoření obytného prostoru, lemovaného z jihu a ze západu zdí vybíhající mimo samotný půdorys domu, otevřeného na severní a východní straně do zahrady. Obytný prostor přízemí je vymezen vsazenými, různě velikými a různě materiálově pojednanými boxy, které napomáhají docílit maximálního propojení interiéru se zahradou a okolím.
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Obdiv
Paloš
21.06.15 07:33
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Lábus AA