Vila v Matějské

Vila v Matějské
Spolupráce:Marek Nábělek

Adresa: Matějská 1823, Dejvice, Praha, Česká republika
Projekt:2013
Realizace:2018
Užitná plocha:446 m2
Zastavěná plocha:195 m2
Plocha pozemku:857 m2
Obestavěný prostor:2030 m3


V této lokalitě jsme měli možnost realizovat několik rekonstrukcí i novostaveb bytových nebo rodinných domů.

Z této zkušenosti víme, co je těmto stavbám a jejich rekonstrukcím společné a co je odlišuje. Již dříve jsem uvedl, že tyto projekty musí řešit, pominu-li problém zateplování, obdobné provozně dispoziční problémy změny standardu a způsobu života. Poddimenzování vstupů do domů, separaci kuchyně, jídelny a obývacího pokoje, propojených jen přes chodby a schodiště nebo rozměry či dostupnost garáže, někdy i její absenci. Vstup do domu v Matějské navíc vytvářel zbytečnou bariéru, byl umístěn do přístavku na boční fasádě, ke kterému se klesalo po rampě a následně stoupalo po schodech,

V těchto negativních atributech se funkcionalistické a stavitelské vily naprosto podobaly, s mírným rozdílem. Všechny byly vlastní i rodinnému domu v Matějské ulici. Na jeho projektu jsem si uvědomil rozdíl mezi funkcionalistickými a stavitelskými vilami. Ty funkcionalistické se snažily vyřešit problém jejich osazení ve svažitém pozemku, přímým venkovním propojením obytné plochy v přízemí přímo či přes terasu se zahradou. Díky svažitosti terénu a pozici přízemí na úrovni chodníku, je na opačné straně, orientované na vlastní pozemek, zahrada většinou na úrovni suterénu. Ty stavitelské domy zahradu totálně přehlížely, vůbec s ní nekomunikují, byly s ní propojeny jen přes hlavní vstup ze strany ulice.

Připomenutí obdobných realizovaných projektů v lokalitě zmiňuji především z toho důvodu, že jak u funkcionalistických vil, kde byla jejich ochrana legislativně zajištěna, tak u té stavitelské, kde jsme takové omezeni neměli, jsme rozhodně nechtěli jejich výraz nějak zásadně měnit. Přitom při rekonstrukci vily na Hanspaulce jsme uvnitř domu navrhli totální transformaci vertikální komunikace, aby odpovídala požadované změně bytového domu na rodinný dům, Zvenku se to projevilo jen proskleným přistavěným arkýřem obytné mezipodesty.

U této stavby jsme zpočátku postupovaly obdobně. Teprve na základě analýzy variant rozsahu přístavby a zjištění nezbytnosti přistavět na úrovni přízemí i garáž, z důvodu nepřístupnosti stávající garáže, jsme zjistili, že v tomto případě, při potřebném rozsahu dostavby, svědčí razantnější rozsah úprav a změny výrazu stavby, kterou se přístavby více spojí s původní hmotou stavby.

Pro naše rekonstrukce tradičních staveb a řešení jejich přístaveb a nástaveb je charakteristické, kromě péče o stavební detaily a povrchy konstrukcí i prvků stavby, že se snažíme v původní stavbě zachovat stávající prostorovou strukturu a tradiční uzavřenost místností, a novou partiích naopak využít k obohacení stavby o současné možnosti volnějšího uspořádání prostoru zhodnoceného výraznou otevřeností vůči exteriéru. Nabízíme uživatelům užívat obou fenoménů stavby a jejích dostaveb – tradiční uzavřenosti i současné otevřenosti obytných místností.

Ve vile v Matějské ulici jsou rovněž uplatněny oba principy. V rekonstruovaných částech je ponechána stávající struktura a charakter místností. Včetně přízemí, kde je vizuální propojení jídelny a obývacího pokoje ve stávající stavbě i přistavěných prostorů kuchyně a prosklené verandy, záměrně pouze částečné. Obdobně v nástavbě – de facto půdní vestavbě jsme sledovali prostorovou kontinuitu, ale jen částečně propojených místností ložnice, šatny, pracovny a terasy.
Ladislav Lábus, Jitka Hofmeisterová
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Lábus AA