Rodinný dům v Lipanech

Rodinný dům v Lipanech
Realizace:02-12/2005
Užitná plocha:327 m2
Plocha pozemku:1700 m2
Obestavěný prostor:1355 m3


ÚVODEM
Dům je autorským dílem zkušeného rakouského architekta Helmuta Dietricha. Projekt zpracoval, inženýrskou činnost, autorský a technický dozor vykonával Ing. arch. Josef Smola a jeho pražský ateliér. Realizace je výsledkem třístranné mezinárodní spolupráce. Generálním dodavatelem stavby byla slovenská společnost Šimi Next, s.r.o. Panelovou dřevostavbu dodala na klíč firma Obermayr z Rakouska. Na kompletačních pracích se dále podílely české společnosti.

URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
Hlavní myšlenka řešení vychází z genia loci. Pozemek leží na západním okraji obytné zóny obce Lipany, na počátku lehce zvlněné krajiny. Sklání se na jihu k mírné prohlubni, která se jako zelený přírodní biotop táhne podél jižní hranice pozemku již otevřenou krajinou.
Tato cenná krajinná i přírodní dispozice podmiňuje architektonický koncept, který je zdůrazněn lehkostí formy a horizontálním uspořádáním.
Nízký, ze strany ulice jen jednopodlažní objekt přimknutý k terénu se na jižní, dvouúrovňové straně „vznáší“ a půdy se dotýká jen bodově. Nad krajinou plovoucí dům představuje hru otevřených a uzavřených ploch v kombinaci skla a dřeva. Nízkou siluetu podporuje plochá střecha hlavní hmoty domu, k níž je cíleně dokomponován „na kříž“ lehký přístřešek pro dvě auta a vnější bazén. Začlenění do kontextu místa pomáhá
výrazné ustoupení od uliční čáry.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
Dům je koncipován jako energeticky úsporná dřevostavba. Jednoduchý tvar ležatého kvádru s plochou střechou zajišťuje optimální poměr A/V. Byly voleny materiály, které mají nejmenší podíl svázaných emisí skleníkových plynů CO2 a SO2. Spodní stavba je zděná, z betonových skořepinových tvárnic, zateplená 100 mm XPS, založená na základových pasech z prostého betonu. Část stavby je založena na subtilních ocelových sloupcích o Ø 150 mm.
Vrchní moderní dřevostavba byla výrobcem řešena jako montovaná panelová konstrukce s vnitřními sloupky 200/200 mm a průvlaky 200/240 mm z lepeného dřeva s výztužnými lepenými profily tl. 60 mm. Fasáda je řešena jako odvětrávaná s laťovým roštem s přiznanými mezerami. Střecha domu je dvouplášťová provětrávaná. Okna dřevěná, zčásti v bezrámovém provedení. U okna = 0,9 W.m-2.K-1.
Přístřešek pro auta tvoří střecha z pohledové desky ze sponovaného dřevěného masivu, která se opírá o železobetonovou stěnu doplněnou sloupky.

SKLADBA STENY DŘEVOSTAVBY, U = 0,25 W.m-2.K-1:
- modřínové latě 50 mm,
- nosné profily 60/130 mm s mezerou 130 mm,
- dřevovláknitá deska 16 mm a difúzní fólie,
- minerální vlna mezi nosné profily panelu 200 mm,
- OSB deska, parozábrana 18 mm,
- minerální vlna mezi latě 50 mm,
- sádrokarton 12,5 mm.

SKLADBA PLOCHÉ STŘECHY, U = 0,2 W.m-2.K-1:
- zásyp kačírkem 100 mm,
- separace,
- hydroizolace,
- separační vrstva,
- záklop OSB desky 15 mm,
- řídké pobití prkny 24 mm,
- odvětrávaná mezera mezi fošinkami 50 mm,
- pojistná hydroizolace,
- dřevovláknité desky 16 mm,
- tepelná izolace min. vlna tl. 240 mm mezi nosníky panelů,
- podbití OSB 12 mm, parozábrana,
- minerální vlna mezi latě 50 mm,
- obklad sádrokartonovými deskami 12,5 mm.

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
Zdrojem tepla je kotel na dřevěné peletky o výkonu 14,9 kW, doplněný vnitřní krbovou vložkou. Dům má tepelné ztráty 12,8 kW. Dle hodnocení stupně energetické náročnosti SEN je se 77 % dům zařazen mezi
úsporné stavby. Vytápění je teplovodní podlahové, doplněné topnými žebříky. Na střeše jsou umístěny solární kolektory o ploše 14,0 m² sloužící zejména k vyhřívání vnějšího bazénu a ohřevu TUV. Potřeba energie na vytápění a větrání za rok činí 75 kWh/m²/rok bez započítání solárních zisků.
V domě je realizován dvojí rozvod vody, pitná z veřejného řadu a užitková, jímající srážkové vody ze střechy, jež zásobuje WC a potřebu vody na praní.
autorská zpráva



Dům získal první cenu v kategorii 01 / novostavba rodinného domu v soutěži Nový domov 2006, která byla 5. ročníkem neanonymní architektonické jednokolové soutěžní přehlídky realizovaných staveb v letech 2005 a 2006.
15 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Deutsland
Jan Vyroubal
20.02.07 03:22
...
iNKa_1104
20.02.07 04:40
no ja nevim,...
hana vesela
20.02.07 06:41
dřevěný dům
Onek
22.02.07 11:35
pozitivni
mashoun
22.02.07 03:01
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Dietrich | Untertrifaller Architekten