Rodinný dům v Dobřejovicích

Rodinný dům v Dobřejovicích
Adresa: Čestlická, Dobřejovice, Česká republika
Investor:Pavla a Josef Látovi
Projekt:1999-2001
Realizace:2001-02
Zastavěná plocha:88 m2
Obestavěný prostor:493 m3
Náklady:2 370 000 CZK


Novostavba rodinného domu je umístěna na pozemku venkovského stavení z 19. století na místě zrušeného výminku. Záměrem bylo navrhnout moderní venkovský dům, který neztrácí vazbu na okolí. Poloha, tvar a měřítko domu jsou ovlivněny stávajícími stavbami – obytným domem se stodolou, chlévem, okolím a orientací ke světovým stranám.
Dům je vstupní severní stranou orientován do dvora a je osazen na terénní terasu. Jižní část vytváří intimní atrium domu, od ulice oddělené zdí. Hmotu domu tvoří dvě části s pultovou střechou na půdorysu tvaru "L". Vyšší část se spádem do dvora má betonovou krytinu, nižší část orientovaná do atria má zelenou střechu. Na východní straně pozemku jsou respektovány dva vzrostlé stromy.
V přízemí jsou umístěny vstupní prostory, obytný pokoj, kuchyň, pracovna a zázemí, v podkroví jsou dva pokoje, koupelna a komora, v suterénu je malý sklep.
Přízemí je rozvrženo na dvou úrovních, které reagují na okolní terén. Hlavní obytný prostor je na nižší úrovni a plynule přechází do úrovně atria, obytnou kuchyň lze od něho oddělit posuvnou stěnou. Ve středu domu je navržen krb, jeho součástí je betonová lavice. V průhledu schodů jsou umístěny velká bezrámová prosklení, která prostor otvírají do exteriéru. Prostorem schodů dopadají sluneční paprsky do vstupní haly na severu. Vstupní prostory v přízemí a pokoje v podkroví jsou otevřeny k záklopu střechy.
Koupelna v patře je z důvodů větší výšky umístěna ve světlíku střechy a osvětlena z jihu. Rozmístění vnitřních a vnějších otvorů vytváří množství průhledů, které ovlivňují vnímání velikosti prostorů. Vnější i vnitřní nátěry stěn mají stejný odstín, tím je zvýrazněno spojení interiéru a exteriéru a zeď je vnímána ve své celistvosti.
Na stavbě jsou výlučně použity přírodní materiály. Nosné zdi jsou vyzděny z cihelných tvárnic. Nosníky stropu a krokve jsou pohledové z dřevěné kulatiny. Z kulatiny jsou provedeny také okapy. Dřevěná okna a dveře jsou doplněna prosklenými neotvíravými stěnami. Vnější štuková omítka je provedena v jemné křivosti, struktura stínů na fasádě se během dne mění.
autorská zpráva
soutěž : Nový domov 2004
vítěz kategorie: Novostavba rodinného domu

Příměstské vesnice jsou velmi často atakovány novou rodinnou výstavbou, která většinou nerespektuje celkový ráz prostředí, ani jemné souvislosti původní architektury a urbanismu. Právě urbanistická struktura je přitom často nejhodnotnějším prvkem.
Rodinný dům v Dobřejovicích je výjimečný hned z několika důvodů. Stavebník a architekti od začátku přistupovali k původní situaci – dům babičky a hospodářské stavby – s porozuměním a smyslem pro hodnotu tradic. Původní soustavu objektů neznásilňovali, ale snažili se najít řešení v rámci jejích limitů.
Výsledkem těchto úvah je rodinný dům, který vznikl na místě jedné z hospodářských staveb, převzal její základní obrysy a dnes tvoří s ostatními vyvážený harmonický celek. Novostavba, i přesto, že je svébytným moderním rodinným domem, na sebe vlastně ničím neupozorňuje.
Výškou, omítkou, sklonem střech, použitými materiály i celou svou prostou formou harmonizuje s tradiční venkovskou zástavbou. Tvoří protiklad romantizujícím pseudo tradičním řešením, které tak často vidíme na současných rodinných domech. I přesto, že reaguje na místní stavební tradici, plně se hlásí k poučení moderní architekturou. Rodinný dům v Dobřejovicích nám ukazuje, jak je možné citlivě zúročit zdánlivě nepříznivou situaci na pozemku, jak je možné moderně bydlet na selském dvoře, jak mohou prostředky moderní architektury vytvářet malebné a romantické obytné prostředí. Právě díky těmto vlastnostem ho můžeme považovat za významné poselství pro budoucí stavebníky.
Architektura domu je soudobá, ale nechová se kontrastně k historickému prostředí, naopak z něho vychází. Stejně tak materiálové řešení odkazuje k lidové rukodělné tradici a k prostému, ale fortelnému detailu.
Schéma tvarového a dispozičního řešení přesně odráží život obyvatel i umístění domu. Dům vyniká velmi příjemnou obytnou atmosférou, zcela ojedinělou u současné standardní produkce rodinných domů.
Stavba je rovněž technicky dobře provedená. Prostor dostaly vhodně vybrané přírodní materiály, technologie a úpravy povrchů.
Je třeba ocenit sílu a jednoduchost konceptu a rovněž odhodlání, se kterým byla moderní, ale s původním prostředím harmonizující stavba prosazena ve stavebním řízení.
vyjádření poroty soutěže Nový domov 2004
7 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
jo
novotný
12.07.07 10:14
tradice...
Michal Just
15.07.07 11:09
don't understand
irma shtini
16.07.07 03:04
skvele
stanislav kováč
17.07.07 12:36
moc hezky
milesa andera zrnic
24.07.07 02:11
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Atelier K2