Novostavba rodinného domu, Praha–východ

Novostavba rodinného domu, Praha–východ
Spolupráce:Tomáš Balej, Eva Vopátková
Projekt:2010-11
Realizace:2013
Užitná plocha:227 m2
Obestavěný prostor:1100 m3


foto: Tomáš Rasl
Stávající venkovské stavení bylo nahrazeno novostavbou rodinného domu v podobné stopě i tvaru.

Atmosféra obce přes svoji architektonickou nejednotnost, devastaci původních historických forem, postupné přestavovaní a dostavby je zvláště v centrální části spíše klasická - převažují obdélné stavby, se šikmými střechami. Přestože se pozemek nachází na rozhraní zástavby historické a moderní, rádi bychom architektonickou formou v základním principu a tvaru domu navázali na principy původní zástavby, jak je doporučeno v regulativech územního plánu.

Dům je jednoduchého klasického tvaru, který bez problémů zapadá do svého okolí, výškově obdobný dle původního domu.
Hlavní obytný prostor je umístěn ve středu domu na přízemí na jeho celou šíři, je otevřený až k hřebeni střechy, velkým oknem (prosklenou stěnou) je otevřen do zahrady, dalším prosklením na celou šíři prosvětlen ze severu, ze stran je vymezen částmi s podkrovím. Prosklením obytného prostoru na celou šíři se při pohledu z obytného prostoru patrové části uplatňují jako samostatné stavby, což je zvýrazněno i vnitřními okny patrových částí směřujícími do obytného prostoru. Tímto principem je sledováno vytvořit atmosféru "obytné dvorany" - co nejvíce se tak pocitově osvobodit z uzavření stavbou, otevřít se do exteriéru a navodit tak atmosféru, kdy se pohybujeme mezi domy pouze pod střechou na "zastřešeném dvoře". Umístěním podkrovních buněk na každé straně domu, přístupných po lávce přes obytný prostor je záměrně sledováno jejich "separé".
V severní části obytného prostoru se jako solitér uplatňuje moderní pec, doplněná knihovnami, za kterou jsou schovány schody do podkroví ústící na střed lávky.
Lávka je navržena jako dřevěný lepený vazník tvaru U, touto jednoduchou formou nepřetěžuje vnímání prostoru, působí téměř jako velký trám.
Ve vazbě na hlavní dům je umístěn směrem do zahrady zahradní domek, který je s poloviny venkovní sezení pod přesahem střechy, z poloviny sklad zahradního nářadí, tato polovina je podsklepena.

Více staveb od Atelier K2