Rodinný dům v Blansku

Rodinný dům v Blansku
Parcela je částí svažitého pozemku, který byl po asanaci původní ozdravovny uvolněn pro vybudování skupiny pěti rodinných domů. Koncepce domu využívá předností parcely, která severozápadním směrem poskytuje výhled na pásmo Hořického hřbetu. Tomu odpovídá umístění hlavních obytných prostor do horního podlaží. Obslužný trakt je orientován k veřejné komunikaci, čímž vytváří přirozenou clonu obytné části. Pro vjezd do samostatného objektu garážových stání byla vybudována nová komunikace. Dům je dvoupodlažní. Pro přístup na pozemek z obou podlaží využívá svažitý terén a je částečně zapuštěn do svahu. Zastřešený je kombinací šikmé pultové a ploché střechy.
Hlavní vstup je umístěn na úrovni patra, kde se nachází hlavní obytný prostor zdůrazněný větší světlou výškou a výrazným prosklením západním směrem. Na něj navazuje venkovní pobytová terasa, přistíněná textilní markýzou. Součástí obytného prostoru je jídelna s přímou vazbou na kuchyň, dále je v patře umístěn hostinský pokoj a sociální a hospodářské zázemí. V přízemí přístupném schodištěm ze vstupní haly jsou umístěny dětské pokoje, ložnice rodičů se šatnou, sociální zařízení a technické zázemí objektu.
Objekt garážových stání z monolitického železobetonu je umístěn v zářezu do svahu se zatravněnou plochou pochozí střechou.
Vnější povrchy domu jsou provedeny v kombinaci strukturovaných lícových cihel, omítky Ceramitz a titanzinkového plechu. Výplně otvorů jsou dřevo-hliníkové, přistíněné venkovními horizontálními hliníkovými žaluziemi.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od ATX Architekti, s.r.o.