Rodinný dům "šnek"

Rodinný dům "šnek"
Investor:manželé Marie a Zdeněk Cimlovi
Projekt:01/2004 - 06/2005
Realizace:06/2005 – 06/2007
Zastavěná plocha:191 m2
Obestavěný prostor:800 m3


Objekt je navržen na koncovém pozemku nové lokality rodinných domů v příměstské zástavbě Prahy. V lokalitě převažují pozemky menší rozlohy, dala se tedy předpokládat poměrně hustá zástavba. Důraz byl proto kladen především na vytvoření dostatečného soukromého prostoru nejen vnitřního, ale i navazujícího venkovního, který by byl zároveň optimálně orientovaný ke světovým stranám. Objekt je umístěn na parcele asymetricky k severovýchodnímu rohu, tak aby zůstala co největší plocha zahrady nestíněná. Severní strana, otevřená do polí, je tak uplatněna pouze jako výhledová. Pro dotvoření celého konceptu je podstatný návrh sadových úprav v jihozápadní části pozemku.
Objem domu je uspořádám nad půdorysem tvaru písmene "U". V rámci tohoto "U" se objekt postupně zvyšuje, od jihozápadního rohu, zvedajícího se z rostlého terénu až do protějšího části, v jejímž konci výška umožňuje vložení mezipatra. Tvar využívá dané morfologie terénu.
Jižní, nejnižší trakt sdružuje technické zázemí domu - garáž, dílnu a sklad. Jeho hmota je navržena tak, aby pohledově uzavírala venkovní prostor a zároveň mu neubírala slunce z jihozápadu. Vstup z ulice je řešen v rámci krytého zápraží, které jej zároveň spojuje se vstupem do garáže. Kolmá vstupní hala nabízí první pohled do atria, je vybavena šatnou a sociální zázemím. Obytné prostory jsou sdruženy kolem vzniklého "poloatria", kam se také otvírají prosklenými stěnami. Menší prostor ve střední části je uvažován, jako samostatná "garsoniéra" s vlastním zázemím a s možností vstupu přímo z haly. Hlavní obytný prostor domu v severním traktu je ve svém závěru prostorově obohacen vloženým patrem pracovny. Pod pracovnou je umístěna ložnice opět se samostatným sociálním zázemím. Součástí obytného prostoru je jídelna, na ni navazuje kuchyň s výhledem do ulice.
Pro celý objekt je navržena extenzivní zelená střecha osázená sédy a rozchodníky. Střecha je odvodněna vlastním sklonem bez vnitřních svodů, v konci střechy na úrovni terénu je umístěna akumulační nádrž, do které je voda svedena. Objekt je omítaný, obvodové stěny jsou zatepleny kontaktním zateplovacím systém se světle šedou omítkou. Rámy oken jsou lepené smrkové opatřené průsvitným bílým olejem, tak aby byl zvýrazněn přírodní charakter dřeva a zachována jeho světlost. Ze shodně ošetřené smrkové překližky jsou navrženy plné vstupní dveře a garážová vrata. Sklo výplní je čiré s co nejmenší reflexí. Velké prosklené plochy do atria jsou opatřeny venkovními látkovými roletami.
25 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Ohromenost
Struturalisimus
14.12.07 11:02
Kontext
danielkolman
15.12.07 05:24
stručně
Tomáš Vostatek
19.12.07 02:25
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od lennox architekti