Komunitní centrum Buďánka

Komunitní centrum Buďánka
Spolupráce:Veronika Palečková, Michal Pek
Adresa: Nad Zámečnicí 138, Smíchov, Praha, Česká republika
Investor:Městská část Praha 5, Občanské sdružení Odborníci, Občané pro revitalizaci Buďánka
Projekt:2014
Realizace:2016
Plocha pozemku:470 m2


V 1. pol. 19. st. vzniká nad Motolským potokem dělnická osada Buďánka, čítá okolo 20 domků. Postupem času je pohlcena rozvíjející se městskou zástavbou, ale přesto zůstává v téměř intaktním stavu. V 80. letech 20. st. je rozhodnuto o úplné demolici a výstavbě panelových domů. Většina objektů je státem vykoupena a začíná éra devastace. V roce 1991 je sice vyhlášena památkovou zónou, ale na přístupu města se nic nemění. Buďánka se rozpadají. V roce 2006 zakládají lidé z okolí občanské sdružení, kterému se daří nastartovat kroky směřující k záchraně.
Je uspořádána soutěž na komunitní centrum lokality, které se má nacházet v bývalém obchodu s koloniálním zbožím. V roce 2016 je Koloniál podle našeho návrhu zrekonstruován.
V roce 2017 zde probíhá architektonický workshop, na jehož základě zpracováváme celkový "Manuál revitalizace Buďánek".

Koloniál
Podporujeme dynamiku domu, jeho specifický tvar. Přiznáváme, že patro domu bylo nutné vyzdít znovu a navrhujeme v něm proto do 3 stran nové asymetricky umístěné okenní otvory s jednoznačně současným typem oken v líci fasády. Výkladce v přízemí jsou naopak reminiscencí původních hlubokých výloh. Mezi samotný objekt a opěrnou zeď vkládáme sociální zázemí a vnitřní prostory domu tak mohou zůstat celistvé. Do hlavního objemu je vložen fošnový strop a úzké schody. Přízemí s barovým pultem funguje jako kavárna. Horní prostor je variabilnější, schody lemuje lavice s úložnými boxy, naproti jsou součástí plnostěnného zábradlí výklopné stoly. Probíhají zde výtvarné dílny, meetingy, ale např. i hodiny jógy...

Manuál
Odkrýváme vrstvy minulosti, hledáme genia loci místa. Určujeme základní principy revitalizace: vymezení, propojení, zpřístupnění, postupný vzájemně reagujícího rozvoj, funkční pestrost a pravidla pro ochranu, obnovu i nové intervence.
lennox architekti
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Krásná rekonstrukce
Vitězslav Kaše
05.03.20 10:29
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od lennox architekti